Trapný evropský boj s korupcí aneb voda pro tonoucího

Celá Evropská unie bojuje s korupcí, včetně České republiky, kdy naše vláda má taky protikorupční étos, ale jak se to komisi a všem vládám v EU daří? Nevalně. Proč se protikorupční léčba nedaří? Těch přirovnání je více, ono sklenice vody nabízená ze břehu tonoucímu taky nepomůže. Tak nějak vypadá celoevropský boj s korupcí. Korupce se stále více kriminalizuje, vytváří se policejní komanda na odhalování korupce a stále nic. Výsledky jsou skoro nulové.

Představte si alkoholika, který se snaží skoncovat se svou závislostí. Takový se domluví se svými kumpány z mokré čtvrti ve své hospůdce a všichni přemluví hostinského, aby jim každý den dával o jedno pivo míň, že do týdne budou na nule. Jenže hostinský není hloupý, každý den jim sice ubere jedno pivo, které vypijí, ale do každého přidá trochu vodky. Každým dnem vodky přidává, až osmý den, kdy se zase všichni sejdou, nenese ke stolu kumpánů žádné pivo, ale rovnou tác vodky. Tak nějak se v Evropě bojuje s korupcí.

Je všeobecně známo, že jakákoliv regulace, jakéhokoliv prostředí a zvyšování rozhodování moci úřední o životě občanském, zvyšuje prokorupční riziko. Dále pak každý ví, že pokud je někde velká hromada společných peněz, tak je velké riziko, že ten kdo rozhoduje o jejím přerozdělení je více náchylný tomu, že se nechá uplatit, aby někoho zvýhodnil.

Proto je zcela pochopitelné, že EU a národní vlády v EU s korupcí bojují stylem alkoholiků, kteří svépomocí se chtějí alkoholismu zbavit. Vlády jsou na korupci přímo závislé. Nebo jak si vysvětlit, že se přerozdělování veřejných peněz a daňové zatížení zvyšuje a stále se více reguluje občanský život, kdy za chvíli bude na jednoho „svobodného“ občana jeden jeho dozorčí – úředník. Bez korupce by nebylo možné socialistické vládnutí, to je na korupci přímo založeno. Celý boj s korupcí je další socialistická lež.

Korupce je vedlejší efekt socialistického zřízení. Volný trh korupci nepotřebuje, jelikož se reguluje sám, nabídkou a poptávkou. Proto čím více socialismu, tím více korupce. Nepomůže ani tvrdé trestání korupčníků. Kdo bude chtít korumpovat, tak jej ani trest smrti neodradí. Korupci vymýtíme až skoro k nulové, snížením přerozdělování, snížením daní a snížením všeobecné regulace čehokoliv. Zatím ale bojujeme proti korupci přesně opačně. Nad lidmi, kteří mou být korumpovatelní, zřizujeme hlídače korupce, ale kdo hlídá hlídače?