Politická korektnost

Politická korektnost je destruktivní experiment, který omezuje soutěž volných myšlenek a jako takový se už projevuje svým škodlivým dopadem na společnost v České republice, tak jako na společnost západní kultury. Evropský vývoj byl historicky ovlivněn v ideologické rovině sporem různých ideových a myšlenkových směrů. Tyto směry měly kořeny v konzervatismu, liberalismu a socialismu, kdy na sporu těchto idejí vzniklo evropské politické myšlení, kde se ovlivňovaly myšlenky a stanoviska.

Odmítám proto, aby byl vynucován model politické korektnosti, který si chce osvojovat rozhodčí pravomoc a vytěsnit celou škálu myšlenek (dnes zejména těch konzervativních) ze společenského diskursu.

Z tohoto důvodu nesouhlasím s takzvanou politickou korektností, kdy pro mne je důležitější volná soutěž politický idejí a ideologií, které díky svým myšlenkám a tezím ovlivňují své podporovatele a příznivce.

Názory třízené dle oblastí, čtěte dále: