Sociální věci

Základním kamenem společnosti je rodina, proto musí být jasně dané pravidla, aby výchova dětí, jejich vzdělání a příprava na zapojení do společnosti, se rodičům vyplatila. Děti nesmí být pro jejich otce a matky trestem, ale požehnáním. Rodina jsou děti, táta a máma. Cokoliv jiného nelze za rodinu považovat. Sociální experimenty šířené sociálními inženýry z Evropské unie, jako je adopce dětí páry stejného pohlaví, musíme razantně odmítat, takové zrůdnosti nemají v civilizované společnosti, postavené na tradici, vůbec co dělat.

Společnost se musí umět a musí být schopná se postarat o lidi, kteří se ne svou vinou ocitli v složité sociální situaci bez prostředků, jako i lidi se zdravotním handicapem, ovšem aby tato pomoc byla pomocí a přicházela v situaci, kdy toto nezvládá a nemá toto možnost zvládat rodina, tak sociální systém nesmí mít černé pasažéry. Zneužívání sociálního systému jednici, jež jsou jen líní se o sebe postarat, nesmí být možné.

Přiznávání sociálních dávek nesmí být byrokratickou záležitostí od stolu úřadu, ovšem musí být absolutně řízení individuální s místním šetřením, aby posouzení sociální situace bylo zcela objektivní a nedocházelo k zvýhodnění jednotlivých skupin obyvatelstva nad jinými. Sociální systém musí být nadstaven, tak že nesmí demotivovat lidi pracovat. U práce schopného obyvatelstva musí být poskytnutí sociálních dávek vázáno na předešlou pracovní minulost, pokud tomu nebránil zdravotní stav jedince. Není možné, aby sociální dávky a různé podpory pobírali jedinci, kteří nikdy nepracovali, a byli práce schopni.

Pro práce schopné jedince by obce měly vytvořit takové podmínky, aby mohli být zaměstnání jako pracovníci veřejně prospěšných prací, na snížené pracovní nebo řádné pracovní úvazky. Jedinec, který by takovou práci odmítl, by neměl mít právo na žádnou finanční podporu z veřejných rozpočtů prostřednictvím jakékoliv dávky.

Je třeba udělat legislativní kroky, aby nebylo možné zneužívat sociálního postavení občanů a vydělávat na tom, tzv. etno-byznys musí slyšet jasné ne. Je neuvěřitelné, že nájem pokoje na ubytovně je dražší než nájem celého bytu v rámci otevřeného trhu. Dávky na bydlení musí mít své stropy a jejich vyplácení musí být u každého jednotlivce prověřeno, zda vůbec na tuto dávku má nárok, nebo nejde k zneužívání sociální systému.

Názory třízené dle oblastí, čtěte dále: