Humanitární bestie otročí lidskost aneb Česká fašistická republika

Pozor nezaměňujme lidskost s humanismem. Humanismus jak se dnes chápe a projevuje je absolutně nelidský. Staví jednoho člověka proti druhému člověku. Kdy humanista má patent na rozum, co humánní je a co již nikoliv rozhoduje sám. A pak to prosazuje všemi možnými prostředky, i smrtí svých odpůrců. To vše poplatně heslům: My Vám to naše dobro vnutíme, i kdyby to část nebo většina z Vás nemusela přežít. Připomíná Vám to něco? Ano, humanismus 20. a začátku 21. století je novou fašistickou odnoží. Humanitární fašismus (humanismus), který je podporován korporátním fašismem, kdy tyto dvě ideologie vedou k nastolení Nového světového řádu (NWO).

Přirozená lidskost je tolerance odlišnosti. Lidskost kvete v paletě různosti a nepopsatelných jinakostech jedinců, kdy každý je jedinečný. Humanismus se snaží na rozdíl a proti lidskosti utvářet jedince stejné, skoro klonované, kdy nálepkuje odlišnost jako vadu. Ovšem vývoj lidské populace je historicky založen na odlišnostech, kdy stejnost druhů vždy vedla k jejich vymření.

Pro názorný příklad uvedeme, jak se vypořádají oba přístupy s hladomorem, kdy lidskost problém hladovění vyřeší a humanistický přístup vše jen zhorší. Humanisté při velkém řvaní a obtěžování společnosti, která hladomorem netrpí, vysbírají finanční prostředky od lidí, kterým lídři korporátního fašismu ponechali nějaké finance. Za marketinkové podpory to všechno sdělí společnosti, že od korporací nakoupili předražené potraviny, které převezli do míst hladomoru, kdy i doprava byla předražená. Na přerozdělení této humanitární podpory si najali místní fašisty, kteří velkou část pomoci zpronevěří a potřebným se skoro nic nedostane. A když ano, tak je to naučí už jen čekat s nataženou rukou, aby se najedli, což je ovšem přesně nelidské.

Lidské řešení problému hladomoru je za pár peněz se vydat do postižené oblasti a naučit místní sít a sklízet, kdy takto se vlastní činností naučí pokrýt své potravní potřeby. Ovšem toto vše je bez světel ramp a kamer mediokracie, která tak slouží jak korporátním tak i humanitárním fašistům. O jejím působení na vymývané mozky populace a šířením idiocie, ovšem někdy jindy.

Český případ humanitárního fašismu je takzvaná „pravdoláska“, která se zformovala kolem Václava Havla, který humanitární fašismus šířil celoplanetárně a byl i jeho jednou z hlavních ikon. Dodnes se v Praze pořádají dýchánky humanitárního fašismu zvané Fórum 2000.

Právě v naší malé zemi je krásně vidět, jak fašismus posiluje a veškeré větve se sjednocují, od klerofašismu, přes humanitární a korporátní fašismus, kdy někdy představitel určitého fašistického směru, zastupuje i směr dceřiný. Ovšem cílem je globální fašismus a celoplanetární řízení lidské společnosti.

Česká republika se dokonce může pyšnit i vládní fašistickou stranou, které si ovšem říká jinak a reprezentuje výše uvedené tři fašistické proudy. Tou stranou je TOP09, kdy už její samotný zrod připomínal fašistický puč. V TOP 09 nacházíme představitele jak klerofašistické, kteří se odštěpili od KDU-ČSL, které to tím pádem velmi prospělo. Ovšem hlavními představiteli TOP 09 jsou Karel Schwarzenberg (humanitární fašista) a Miroslav Kalousek (korporátní fašista). Kdy Schwarzenberg je i fašistickým prezidentským kandidátem a veřejně prohlašuje, že bude čerpat z Havlova odkazu a pokračovat v jeho nelidských krocích.

Typické pro Česko je provázaní klerofašismu s humanitárním fašismem, kdy hlavním představitelem tohoto propletence je Tomáš Halík, který snad není ani knězem, jelikož doklady o jeho svěcení neexistují. Dále se můžeme pyšnit i humanofašistickým filozofem: TO PEHE.

O mediokracii neboli mediálním fašismu jsem se okrajově zmínil výše a to odkazem na samostatné rozpracování tématu. Ovšem jen okrajově. Velká spacáková okupace vyvrcholila převzetím České televize místními humanitárními fašisty. Proto když se podíváme na působení všech fašistů v našem státě a všech odnoží fašismu, tak můžeme hovořit o České fašistické republice. Veřejnoprávní televize je humanofašistická, vláda je korporofašistická, na Hrad kandiduje humanofašista a v kostele káže kříženec klero-humano fašisty.