Quimorucru (Poslechovka Rádia VTV)

Quimorucru [ki´mori ckry] je skupina složená z šesti hudebníků z Lavalu a především Montréalu v kanadském Québecu. Jedná se o frankofonní oblast Kanady, proto se odkazují na kořeny všech Akaďanů.

Kapela vznikla v roce 2002 vlastně náhodou a začínala od nuly. Většina z nich přišla o práci a nemohla si ani dovolit koupit si vlastní nástroje. Přivlastnili si tradiční québecký repertoár a snažili se jej modernizovat pomocí jemných aranžmá a přispění bicích a harmoniky.

Velmi rychle se stali známými v Québecu a pokračují ve svém tempu zkoumáním cajunské a irské hudby, kdy odkazují na hudbu svých předků.

Cajunové nebo také Akaďané jsou potomci francouzských osadníků z kanadské oblasti Akádie (francouzsky L’Acadie, dnes Nové Skotsko), kteří byli po sedmileté válce (1756–63) vítěznými Brity vyhnáni a část z nich se usídlila v okolí města New Orleans a na přilehlém pobřeží. Ovšem za Akaďany se považují všichni frankofonní obyvatelé Severní Ameriky.