Sukiny syny (Poslechovka Rádia VTV)

Úplně první Poslechovka Rádia VTV je věnována post-punkové kapele od Oněžského jezera. Tam někde, kde ústí ruská řeka Šuja do místního jezera vznikla huba, kterou dnes uslyšíte. Kapela se jmenuje SUKINY SYNY, což si každý asi sám volně přeloží. Pocházejí z města Petrozavodsk, což je hlavní město Republiky Karélie v Ruské federaci 300 kilometrů severovýchodně od Petrohradu.

Heslem kapely je: Žijte v pekle, hrajte v pekle, zpívejte v pekle, nahrávejte v pekle.

Garage Heat o těchto syncích napsal: „Petrozavodská post-punková skupina, která porušuje kánony ruského post-punku a vnáší do něj více života a agrese.“

Takže se zaposlouchejte do hudby bez zbytečných slov a reklam.