Střední třída

Střední třída představuje důležitou státotvornou složku každé země. Občané středostavovských profesí – učitelé, kvalifikovaní zaměstnanci, živnostníci nebo kupříkladu hasiči a policisté – jsou ti, kdo svou prací a mírou odvedených daní tvoří možná nejdůležitější pilíř občanské společnosti.

Proto velmi důrazně varuji před socialistickým oslabováním pozic střední třídy, která od pádu vlády z roku 1996, je v následujících letech vystavena ekonomickému a do určité míry také společenskému tlaku všech následujících vlád, které se v České republice vystřídaly u moci a je jedno jestli si říká pravicová nebo levicová.

Zatímco levicové vlády neúměrně zatěžovaly střední stav vysokým zdaněním a byrokratickými regulacemi ve jménu sociálního státu, vlády takzvané středo-pravice zase poškozují střední třídu ve prospěch zájmů velkého byznysu. V některých ohledech k tomuto cíli dokonce používají takové zvyšování daňového břemene, které překonává i opatření levicových vlád.

Znepokojivě konstatuji absenci jakékoliv relevantní politické síly v současném politickém systému České republiky, která by hájila zájmy středního stavu.

Stavím se proto za takový daňový systém, který nebude ze střední třídy dělat oběť každé daňové reformy. Podporuji daňovou rovnost pro drobné a střední podnikatele i ekonomicky aktivní rodiny s dětmi. V souladu s těmito opatřeními se také zasazuji o zrušení některých daní (ekologická, dědická, darovací, atp.) a vytvoření uceleného a rovného daňového systému, který ukončí současné ekonomické vytěžování střední třídy, kdy bude deklarováno, že starat s o sebe je výhodnější, nežli tuto starost předat jinému subjektu.

Názory třízené dle oblastí, čtěte dále: