Kdo jsem

Jsem původem z Ostravy a jsem hrdý na své město, svůj kraj a svou zem. Jsem hrdým občanem České republiky a není mi lhostejno, co se děje v našem státě.

Neuznávám politickou korektnost, proto tyto stránky politickou korektnost neobsahují a nikdy obsahovat nebudou. Politická korektnost je jen další výmysl politické třídy, která se takto snaží svobodným občanům, přikazovat o čem mohou mluvit, co si mohou myslet a jak. Politická korektnost je v přímém rozporu s demokratickou republikou, se svobodou slova a se svobodou jako takovou.

Uznávám tradiční hodnoty židovsko-křesťanské kultury, které ustavovaly dnešní svět, jak jej známe, a odmítám multikulturní společnost, jelikož společnost neformována na základě zvykových a tradičních principů, vede leda tak ke svému zániku.

Svým politickým zaměřením inklinuji ke konzervativismu a k vlasteneckým hodnotám. Zásadně odmítám kolektivismus jako společenský úpadek, jelikož jen individualismus je motorem pokroku společnosti. Základním prvkem společnosti není kolektivistický stát, nebo mezistátní unie, nýbrž rodina. Posláním rodiny je rozvoj společnosti, tedy vztah muže a ženy, kdy v tomto svazku předávají morální hodnoty svým potomkům a zajišťují si mezigeneračně základní sociální požadavky.

Radek Velička

Názory třízené dle oblastí, čtěte dále: