Spojené státy Evropské vznikají podobně jako Americké. Vyhlazením původních obyvatel

Evropany mimo ruský civilizační okruh čeká budoucnost severoamerických indiánů. Budeme ve jménu vybudování nových Spojených států Evropských vyhubeni, vyhlazeni a zbytky naší populace budou uzavřeny v rezervacích. Zbytek Evropy bude islamizován a sjednocen pod jedním satanským praporem.

Ďábělský islám


Nemám křišťálovou kouli. Proto tuším budoucnost tím, že se ohlédnu ne až do tak pradávné minulosti. Zkrachovanci, zločinci a jiná lidská špína, verbež, svoloč a neúspěšní z Evropy se vydali kdysi na dalekou plavbu; do tzv. Nového světa, kdy tento svět, ale byl pro původní obyvatele světem starým a jediným. Invaze z Evropy do Ameriky byla také řízena, když kolonisté potřebovali pracovní sílu na budování nových kolonií.

Pak se noví obyvatelé vzepřeli svým vládcům a ti kteří se vzepřeli anglické koruně, tak ti byli separatisté a kolonisté – tedy zločinci a teroristé. Jejich potomci dnes žijí a vládnou ve Spojených státech a profitují na systému založeném na vyhubení původních obyvatel – Indiánů. Spojené státy již neprosperují, tak jak by majitelé klíčů k této totalitě chtěli. Proto chtějí již dlouho a to od konce II. světové války vybudovat nové Spojené státy v Evropě.

Kdysi jim v tom vadil Sovětský svaz, který zabíral nadpoloviční většinu Evropy, jak sám, ale tak i se svými satelity. Po rozpadu sovětského impéria si majitelé klíčů mnuli ruce, že Spojeným státům evropským nestojí nic v cestě, tak se brutálně rozšiřovala americká okupace Evropy skrz Evropskou unii, která byla formálně změněna na totalitní a diktátorský režim po násilném vnucení Smlouvy o Evropě (Lisabonská) – počáteční odmítnutí v referendech ve Francii a Irsku bylo signálem, že musí být přijata násilím. A stalo se.

Ovšem i tak se nedařilo nastolit Spojené státy evropské, proto si různí majitelé klíčů jako George Soros vypůjčili plán z minulosti. Když nemohou vzniknout nové Spojené státy v Evropě s Evropany, tak je vyhladíme, zlikvidujeme a vyvraždíme pomocí masové migrace muslimů, kteří mají povinnost v Koránu vraždit bezvěrce či je na jejich ideologii Satana převracet.

Vše co se děje kolem nás je řízené. Kaddáfí musel být zavražděn, aby k nám mohli sta tisíce vetřelců proudit. Sýrie musel být rozvrácena, aby k nám mohli sta tisíce proudit. Sýrie je osvobozována a již půl miliónů Syřanů, kteří se údajně vydali na cestu, aby nemuseli žít pod vládou prezidenta Asada, vracet do vlasti na území Asadem a Ruskem osvobozených. A invaze z Afriky sílí. Lodě vetřelce loví u břehů Afriky a do přístavů Itálie je vozí. To vše za veřejné peníze a za podpory Bruselské říše a Sorose.

Italové chtějí, aby tyto naše vrahy z Afriky přijímaly všechny přístavy ve Středozemním moři a Bruselská říše vydírá a vyhrožuje zemím, které tyto nechtějí přijmout na své území. Pokud ještě nemáte sbalen kufřík na transport do rezervace pro bílou rasu, tak děláte chybu. Likvidace bílé rasy je realitou a skutečností. Už začala a my se většinově nebráníme. Stejně jako indiáni. Je s námi konec nebo povstanou noví Sobieští či jiní zachránci Evropy před invazními mu-slimáky?


Předmluva ke chystané knize: Likvidace bílé rasy s podtitulem Islám nese smrt, která půjde do tisku tyto prázdniny, aby v září 2017 byla k dipozici čtenářům.