Evropské modré hadry poseté hvězdičkami v plamenech a nejlépe denně

Zapálil hnusný a odporný modrý hadr, který není vhodný ani na vytření pozvracené podlahy a příslušný orgán zločinné justiční mafie vydal trestní příkaz, kterým mu uložil trest na čtyři měsíce odnětí svobody s odkladem na zkušební dobu jednoho roku, tedy tzv. podmínku. Nevím, jak může někdo spáchat hrubou neslušnost, tedy výtržnost, tím že si spálí vlastní majetek. Být vlajka cizí, která danému mladíkovi Svobodovi z Dělnické mládeže nepatřila, tak to by bylo třeba na pokutu 100 Kč a úhrady nákladů na zakoupení nové vlajky, pro deviantního majitele. Kdo jiný, než deviant může ten modrý hadr vlastnit.

hořící modrý hadr

hořící modrý hadr

Vždy hájím svobodu projevu, takže se musí zastat i človíčka, který je v mých očích pomatený, jak jinak by mohl být členem Dělnické mládeže a pak potažmo DSSS. To zavání taky určitou hloupostí. Ovšem každý občan ČR má právo pálit modrý hadr posetý hvězdami a to prvně proto, že žádná vlajka EU neexistuje a pak proto, že nemáme trestný čin hanobení vlajky, jen přestupek ohledně nesprávného nakládaní s vlajkou České republiky.

Ale i tento případ vypovídá a kondici české justice. Soudce by teoreticky měl při posuzování, zda trest příkazem uloží rozhodnout, zda má státní žalobce pravdu, že se nějaký čin stal či nikoliv, anebo mu takovou obžalobu hodit na hlavu. Tak se ovšem neděje. Většina podaných žalob končí trestním příkazem, pokud to zákon umožňuje uložit a soudci je šumafuk, jestli k něčemu došlo či nikoliv.

Justice je takový prarazit, kde nejde o spravedlnost, ale o šíření totalitních praktik a zajištění funkčnosti policejného státu. Zločinná policie vymyslí a obviní, žalobce (vesměs komunistický prokurátor, nebo jím vyškolený) z toho bezhlavě udělá obžalobu a soudce bez mrknutí oka vydá trestní příkaz – Vítejte v absolutní totalitě.

Dle mého mínění se soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Helena Králová dopustila zneužití pravomoci úřední osoby. Ovšem co s tím? Nic. Podat trestní oznámení na členy justiční mafie nelze, jsou to nadlidé. Můžete dát maximálně stížnost na Ministerstvo spravedlnosti, ale kdo ví, jak to tam chodí, si to rozmyslí. Obzvláště nyní, když ministryně spíše do práce létá na koštěti, nežli by jezdila autem.