Zpomalují cenzorské stroje CTHH provoz webů? Jen těch na seznamu

Centrum terorismu a hybridních hrozeb (CTHH) Ministerstva vnitra ČR (MV) je patrně nelegální tajnou službou. V prosinci 2016 ministr totality Míla Chovanec do médií prohlásil, že provoz CTHH bude zcela transparentní. Není tomu tak.

nevychovaný StBácký Chovanec z ČSSD zvaný Chujanec

Když bylo ministerstvo vyzváno, aby podle zákona o svobodném přístupu zveřejnilo seznam osob kolaborujících v CTHH, tak toto bylo odmítnuto i s tím, že tento seznam nebude zasahovat do osobních údajů dotčených osob, jelikož bude obsahovat jen jméno a příjmení. I tak MV porušilo zákon a chová se jako zločinec a seznam neposkytlo s tím, že nás jako vydavatele v oficiální rozhodnutí orgánu veřejné moci poskok Míly Chovance David Chovanec vulgárně urážel a používal slovník pornoherce Jakuba Jandy. Asi spolu hošani mají více společného.

Z ministerstva vnitra unikl do médií seznam médií a osob, které CTHH sleduje a cenzuruje. Figurujeme na něm. Cenzura začíná nelegitimním sledováním zpravodajských a informačních kanálů. V České republice je cenzura ústavou zapovězena.

Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů,” tolik cenzurovaná Wikipedie.

Dále jsme se vnitráků dotazovali, jaké přístroje a stroje v rámci páchaní kybernetické zločinnosti využívají k cenzuře internetu, tedy sledování obsahu a vytěžování serverů, aby nemohly být zobrazovány uživateli v prohlížečích.

V odpovědi MV opět lhalo, že neprovádí žádnou cenzuru, ale prohlášení samotného ministerského chovance Chovance o transparentnosti a odhalování “nepravd”, jasně dokazuje že MV ČR prostřednictví CTHH cenzuru provádí, proto i sledování obsahu z pozice státní moci v zemi se svobodou tisku je cenzura, tedy pokud toto neprovádějí tajné služby, např. BIS, která právě takto činit může, ale tajně a její výstupy jsou také tajné. Jejich zveřejněním by se pak taky jednalo o cenzuru.

Navíc osoby kolaborující s CTHH MV ČR jsou v utajení a jejich seznam není veřejnosti k dispozici a to vše je zdůvodňováno stejnými důvody, kterými je zákonně zdůvodněno utajení pracovníků tajných služeb. Ovšem MV ČR nemá oprávnění ke zřízení tajných služeb, proto lze opatrně namítat, že na MV ČR založením CTHH a jeho fungování může docházet k trestné činnosti.

A nyní k úvodní otázce: Zpomalují cenzorské stroje CTHH provoz webů? Odpověď: Ano.

Jedná se o techniku screenování obsahu v rámci zdrojových kódů dané stránky na webu, kdy stroj hledá pomocí algoritmu zadaná slova, např. “rusofobie”, “muslimové”, “migrace” a pod. Dále pak když toto slovo odhalí, tak hledá řetězec slov: “vláda národní zrady”, “řízená migrace”, “homosexuální deviace” a podobně. V takovém případě stroj danou stránku na webu označí jako “závadovou” (slovo užívané StB se opět vrací na scénu) a předá danou webovou adresu k tzv. “ručnímu” cenzurování, tedy kontrole, což je první fáze cenzury.Pak teoreticky může docházet k přetěžování webu, aby se k informaci dostalo, co nejméně veřejnosti. Co bude zítra? Nevíme…

Tento kybernetický provoz ze strany MV ČR odporuje zásadám užívání veřejné počítačové sítě a je běžně označován za kybernetickou kriminalitu, a tuto páchá samotné ministerstvo, jelikož dochází k účelnému přetěžování chodu stroje serveru na který CTHH MV ČR hackersky útočí, za účelem cenzury a zpomalení provozu webu.

Ovšem proti kybernetickým zločincům naštěstí existuje obrana a svoboda internetu je pro mnoho svobodomyslných lidí velice důležitá, proto naše weby jsou proti automatické a robotické cenzuře chráněny a to je pak i odpověď na další otázku, kterou na nás čtenáři směřují: “Proč levým tlačítkem nelze vybrat obsah? Proč nelze pravým tlačítkem otevřít nabídku a zadat tisk?”

To proto, že cenzura CTHH MV ČR zpomaluje chod webu. Z toho důvodu je zobrazování zdrojového kódu našich stránek potlačováno a to má i vliv na funkčnost daných tlačítek v prohlížeči. Tisk lze zadat prostřednictvím nabídky prohlížeče. Když už chtějí cenzurovat, tak ať to mají náročnější. Když chtějí šmírovat a číst, tak ať konfidenti CTHH MV ČR čtou vše, třeba se těm Jasánkům rozsvítí, ale to asi ne, oni to budou nejspíše duševní mrzáci a zaprodanci, kteří to dělají pro peníze.