Školné na vysokých školách: Ano nebo ne? Určitě ano!

Ministr školství Doběš připravuje reformu vysokého školství a zase se celá diskuse hystericky stáčí jen na problematiku školného. Reforma vysokoškolského systému není jen o školném, ale budiž podívejme se na to, co by školné na vysokých školách přineslo. Dle mého názoru, určitě nebudu osamocen, bude školné přímo ovlivňovat a zkvalitňovat celý systém vysokoškolského vzdělání. Dnešní vysokoškolský systém je rozbujelý, nekontrolovatelný a přeplněný studenty, kteří často ani své vysokoškolské vzdělání nedokončí a úroveň některých škol je velmi diskutabilní.

Známé pořekadlo, že to co je zadarmo, není kvalitní, platí i u vzdělání. Člověk jako takový neumí spotřebovávat služby zdarma, prostě pokud na nich nemá plnou finanční zainteresovanost či spoluúčast, tak si jich neváží. Často zbytečně takových služeb spotřebovává více, nežli je jeho potřeba a celý systém nadužívá. Školné by bylo faktorem, který by omezil nadužívání systému vysokoškolského vzdělání.

Školné by již samo jako takové regulovalo obory vysokoškolského vzdělávání, jelikož pokud by vysokoškolský student za své vzdělání musel platit, tak určitě by si nevybíral obory, které nemají uplatnění na trhu práce či jsou zcela zbytné. Pokud by si i v takovém případě vybral student i takový obor, tak asi proto, že jej obor baví a chtěl by být v této branži odborníkem a tento pak i své uplatnění najde.

Dnešní systém do sebe nasákne 70% maturantů, je to dobře? Asi ne, nejsme tak geniální národ, takže i zde je chyba. A jaké obory lákají, takové kde dosažení nějakého titulu je jednoduché. Placení školného by typy takového studia výrazně omezily a výstup studentů ze systému, kde je školné, by byl nižší, co do počtu, ale kvalitnější, co do úrovně.

Určitě jsem ovšem i pro obory, které by měl stát podporovat, třeba omezením školného nebo úplného zrušení a to u oborů, kde je poptávka po studiu nízká, ale odborníci jsou nutní pro chod společnosti. Příkladem nechť jsou stomatologové. Každý ví, jak je těžké kvalitního specialistu na chrup najít. A určitě by se našlo více příkladů, kde by poptávka po studiu měla být stimulována tímto způsobem, buď slevou, úlevou či odpuštěním školného, anebo aby se zajistila kvalita, tak přiznání stipendií, které by náklady na studium a školného pokrývaly.

Dále musím s ministrem souhlasit v jeho jedné myšlence a to je soulad velmi vzácný. Je opravdu pravda, že školné není asociální. Přesně pravý opak je asociální, že všichni daňoví poplatníci přispívají ze svých daní na vysokoškolské studium a zpětná vazba takových investicí je pro poplatníka nulová, pokud on sám není vysokoškolsky vzdělán a ze svých peněz pak tak produkuje studenty se zbytným vzděláním, což je jeho první finanční ztráta. Druhá nastává v situaci, kdy takový student je na trhu práce neuplatitelný a dále spotřebovává veřejné prostředky jako nezaměstnaný – platba pojištění zdravotního a důchodového.

Proto školné je velmi dobrým způsobem, jak zkvalitnit náš vysokoškolský systém. Nadstavit jasná pravidla pro všechny a těmi se držet.