Ústav pro studium totalitních režimů zpolitizovaný? Ano, od svého počátku

Dnešní handrkování o Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) je bouří ve sklenici vody. Tvrzení havloidů, že nyní je zpolitizovaný, jsou sice pravdivá, jenže tento ústav byl zpolitizovaný od svého založení. Vůbec jeho založení je účelové a zpochybňuje jeho existenci. Ve společnosti, kde neproběhla dekomunizace je výsměchem pro všechny nekomunisty a opravdové antikomunisty. Už jen vznik represivních složek po druhé světové válce, kdy tyto složky byly z části založeny i lidmi kolaborujícími s nacistickými okupanty, jasně dává signál, proč je třeba mít speciální politický ústav na tajení pravdy.

Pokud bychom ÚSTR neměli, tak by se v něm „nebádalo“, rozuměj: Nefiltrovaly by se informace, jak se někomu hodí, kdy je třeba někdo zdiskreditovat nebo někoho podržet, kdo opravdu byl nechutným konfidentem a ubližoval lidem, který se ovšem nyní hodí na udržení fašistické oligarchie. Pokud bychom neměli ÚSTR a veškeré archiválie by se archivovaly podle zákona o archivnictví, tak by nebyly možné politické hrátky, kdy a jak koho zničit, když je potřeba a naopak.

České vypořádávání s totalitními režimy je specificky české, jelikož český národ je národem, který s tyrany s velké části kolaboruje, aby se měl ten dotyčný kolaborant lépe, než zbytek obyvatel. Klidně je bude terorizovat za ohlodanou kost. Bude své bližní, rodinu, sousedy a spoluobčany šikanovat, aby z toho měl prospěch a ukojil svou vysokou a českou závistivost, aby nikdo jiný neměl více jako on. Je jedno čeho, jestli majetku, moci, vlivu, anebo jen sebeuspokojení.

O specifickém antikomunismu, kdy komunisté křičí na komunisty, že jsou komunisty, a že jsou špatní jsem už psal. A tak úplně stejně to je i s ÚSTR, jedni bývalí komunisté obviňují další bývalé komunisty, že ústav bude politicky řízen. Jen nedodávají, že jej už i oni politicky řídili, jelikož pokud je rada dosazována politiky ze Senátu, tak vždy taková instituce bude politicky ovlivnitelná a řízená. Toť vše.

Havloidní média a havloidi mají zase vánoce. Ono hlupáci mají totiž denně svátky, tak to je vážení a hloupí havloidi.