Odboráři, ProAlt a další obskurní organizace chystají na 17. listopadu demonstrace. Nechají si studenti ukrást svůj svátek? Bývalý studentský vůdce Michal Semín zvedá varovný prst

Zdroj: ePortal.cz | Odbory, ProAlt a jejich stoupenci naplánovali na letošní 17. listopad vskutku osobitou oslavu studenského svátku a symbolického začátku konce komunistického režimu. Na den přesně po 23 letech, které uplynou od historické demonstrace studentů proti tehdejšímu komunistickému režimu, vyrukují odboráři společně s dalšími levicově smýšlejícími uskupeními do boje proti současné vládě s heslem „Demokracie vypadá jinak“.

Odborářský předák Jaroslav Zavadil se nechal ve světle kamer nedávno slyšet, že si odboráři přejí prosperující společnost a sociální jistoty. Na tom prý podle jeho názoru není nic nenormálního. Poté velmi „roztomile“ zredukoval drobné nedostatky komunismu, když s grácií sobě vlastní sdělil, že by raději volil frontu na babány než frontu na úřad práce.

Proč si však odboráři ke svým aktivitám vybrali právě studentský svátek 17. listopadu? Nestojí za takovým načasováním snaha přisvojit si toto historické datum a přiživit se na úkor tehdejších studentů? S tímto názorem souhlasí i jeden z tehdejších studentských vůdců Michal Semín: „„Dovolávají-li se odboráři, ProAlt a jejich další stoupenci odkazu 17.11., svědčí to jen o jejich nestoudnosti. Budeme-li tomu jen mlčky přihlížet, hrozí, že přijdeme i o ty zbytky svobody, které nám ještě zůstaly.“ vyjádřil se exkluzivně pro redakci ePortál současný předseda Akce D.O.S.T.

S polistopadovým vývojem není Michal Semín bezváhradně spokojen. Zároveň je však dalek toho, aby podobně jako Zavadil redukoval rozdíly mezi současným a minulým režimem na „frontu na banány: „I já jsem vystřízlivěl z naivních očekávání vždy chutných plodů demokratického kapitalismu, zásadně však odmítám hledat pozitiva na systému, jenž lidskou důstojnost nerespektoval podstatně více než systém současný.

Jako by někteří z nás ve slepé nenávisti vůči téměř všem polistopadovým vládám zapomněli na stovky mrtvých, tisíce mučených a desítky tisíc zničených existencí, které mají na svědomí právě komunisté.

Snaha zneužít studentský svátek, který je tak úzce spojený s pádem bývalého režimu ryze levicovými uskupeními, je i u nás něco zcela nového. Nikoli však neočekávatelného. „Výročí 17. 11. je politicky snadno zneužitelné, neboť lidé, kteří události z před 23 lety přivítali, měli různé a často i protichůdné představy o tom, jakým směrem se mají naše společnost a stát ubírat. Jedno je však jisté – neměli by si jej přivlastňovat spolky či lidé, kteří relativizují zlo předchozího režimu, vyjadřuje své přesvědčení Michal Semín.