GLOSA: Neumí ministerský úředník číst?

Dne 3. září 2012 jsem zaslal na Ministerstvo financí dotaz kolik je povolených videoloterijních terminálů Ministerstvem financí na území Statutárního města Havířova. Odpověď pana Ing. Karla Korynty, ředitele odboru 34, státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, byla skoro rychlá, datována je 13. září 2012 a je to evidentně scan, a to i za toho předpokladu, že jsem dotaz poslal do datové schránky ministerstva, tak nemuseli nic tisknout a mohli ušetřit papír, když je jejich povinností mi odpovědět do datové schránky, když jí mám zřízenou.

Další velké mínus je to, že další úředník musel, dalšímu úředníkovi nachystat elektronicky podepsanou Ověřovací doložku, že je to pravý dokument, co zbytečně vytiskli a nascenovali. Ten zase 14. září 2012 podepsal pan Mgr. Jan Řehola, vedoucí odděleni a ZŘO. Celé to odeslali až 17. září 2012 prostřednictvím datové schránky. V pátek to už nestihli. Patrně věděli, že bude vyhlášená prohibice od svého velkého šéfa a běželi, této informace využít.

A proč si myslím, že pan Korynta neumí číst? Jelikož v dotazu je přesně uvedeno toto, cituji: „Informaci mi poskytněte výhradně v otevřeném elektronickém formátu (MS Office Excel), elektronickou formou do mé datové schránky, výše uvedené.“ A on ji poskytl na papíře. Evidentní je, že data jsou v tabulce Excelu, a pak jen vytištěná. Takže umí nebo neumí číst? Problém bych nehledal nikde jinde, nežli u něj, jednou to v Excelu již poslat uměli, co Ostravy se týkalo.