Soudcem u nás může být snad i tupé hovado, které možná neumí ani číst a psát

Ke kauze Nagygate se vyjádřilo komentátorů mnoho, proto jen okrajově: Veřejně přehrávané rozhovory, ve kterých nejde o trestnou činnost, ale jen se tam mluví sprostě o premiérovi, jeho tehdejší manželce a tak, mají dvojí rozměr. Autorka těch výroků je sprostá, ale kdo z Vás nemluvil sprostě do telefonu? Kdo je bez viny, nechť hodí kamenem. Přehrávaní těchto odposlechů spíše svědčí o určité deviaci soudce a státních zástupců – libují si, že mohou někoho ponižovat a šikanovat. Tak ono fakt, že policejněprokurátorská mafie je tvořena z velké části devianty a úchyly, tak jako justiční mafie, není nijak nový.

Okresní soud v Novém Jičíně

Okresní soud v Novém Jičíně

Ovšem k věci, kterou chci zmínit. Narazil jsem na soudce, který snad neumí číst a ani psát, ale honosí se dvěma tituly. Vzděláním inteligenci nenahradíš. Nebudu jej jmenovat, ale jen mírně konkretizovat – jedná se o samosoudce Okresního soudu v Novém Jičíně, toho soudu, který patří k jedněm z nejrychlejších, ale na kvantitě padá kvalita, tak jak to bývá. Nádherný výsledek reformy. Nejmenuji jej, jelikož věc je ještě živá a předmětem jednání. Po ukončení budu referovat konkrétně a se všemi detailními údaji.

Soud jako stroj na bezpráví

Jedná se o vymyšlenou prkotinu, ale jak jsem psal zde (Pozor, týká se to i Tebe: Zmrdi budují totalitní ministerstvo nespravedlnosti a strach), tak hovnonocič v policejní uniformě Vás zlikviduje, jen proto že se mu chce a systém je tak nadstaven. Tak se není co divit, že se to dostalo až k soudu. Ovšem soudce asi neumí číst a psát, ten co o tom rozhoduje. Státní zástupkyně vydala Návrh na potrestání s hrubkami a faktickými chybami a tyto chyby nese i Trestní příkaz. Jak je to možné? Soudce asi spis detailně četl, že si těchto chyb všiml, opravil je… Kdepak vykvákl se na to, on přeci je jen stroj na bezpráví, tak to podepsal i s hrubkami a faktickými chybami, tak jak mu to tupě z Návrhu na potrestání opsali.

Vzhledem, že je velký spor o místní příslušnost soudu, tak byla podána námitka, na kterou nereagoval, proto se přistoupilo k mimořádnému prostředku a to podáním Návrhu o odejmutí a přikázání věci k Nejvyššímu soudu. Vzhledem tomu, že o věci musí prvně rozhodnout Nejvyšší soud, tak není možné vést hlavní líčení ve věci. To ale soudce z Nového Jičína nezajímá, on je přeci ten, ze kterého musejí občané kálet strachy maggi v kostkách. Proto k námitce o místní nepříslušnosti, která podáním k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím jeho soudu, aby to tom věděl, je už irelevantní, vystaví jen přípis o její nicotnosti – ani se netrápí s usnesením a k návrhu na odročení se vyjádří, že se „nic odročovat nebude,“ jelikož námitka je nicotná.

Arogance deviantů v talárech

Jen tak nějak zapomněl (nebo si neuměl přečíst?), že ve věci je podán návrh k Nejvyššímu soudu, kdy oprávněnost tohoto návrhu posuzuje Nejvyšší soud a nikoliv on. Jeho povinností je celý předmětný spis spakovat, přidat návrh a odeslat do Brna – nemaje spisu věc na neurčito do pravomocného rozhodnutí odložit. To že to neudělal a bude se muset ve věci dále intervenovat dokazuje jen absurdnost a nespravedlivost české justice. Jeden soudce pouští v soudní síni skoro fekální porno v odposleších a další neumí asi ani číst a psát. Vítej občane v realitě.