Kumar opět v akci aneb ostravské Přednádraží bez elektrického proudu

Konečně napadlo společnost ČEZ, aby odpojila elektřinu v domech na Přednádraží. Proč konečně? Jelikož podle slov mluvčího Jaroslava Jurči, není v těchto domech nikdo, s kým by měli uzavřenou smlouvu o dodávce energie. A taky jak dodává: „Elektřinu jsme odpojili z preventivních a bezpečnostních důvodů.“ A co na to Kumar Vishwanathan? Podle něj je to kruté. Ale to je malý bobíšek, ono je to kruté? Že nemohou odebírat proud načerno a zadarmo – tedy krást. Kumar není ani tak směšný, ani tak hloupý, jako je to zákeřný rozsívač nepravd, lží a účelových manipulací.

O co jde? Obyvatelé přednádraží nějakých dvacet rodin, což je u tohoto etnika cca 200 lidí nemá na čem vařit a čím svítit. Chudáčci musejí jíst studenou stravu nebo rozdělávat mezi domy ohně, však na to jsou zvyklí. Jenže už není dřevo, co na domech bylo dřevěné, je už spálené. A taky musí chodit spát se setměním nebo se bavit u svíček. Což může být populační riziko.

Pak nemají peníze, jelikož neberou přídavky na bydlení, protože vlastně nebydlí. Domy tam nejsou na bydlení, jsou neobyvatelné, tudíž squatují a přídavky pro squattery na squatting naštěstí ještě nemáme, ale kdo ví? Česko je chocholouškov dost veliký a pokud tato menšina účelně zakvičí, tak pro ně bude určitě i squatterský příspěvek vymyšlen. Oni tam žijí jen s přídavku na děti, ale co ty děti, to jsou přeci peníze dětí, tak jak to, že tam za to žijí všichni. Přídavek, který je zneužit, by měl být okamžitě odebrán.

Zlosyn v této věci, který nepomáhá k řešení, ale problémy jen prohlubuje, Kumar, se chystá údajně celou věc řešit se zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Já být na místě paní Šimůnkové, tak bych se zasadil, aby lidská práva byla dodržena. Proto přednádraží vystěhovat, jelikož kdo tam i dobrovolně žije, tak se o právo lidské připravuje. Takto přeci lidé žít nemohou. Bez vody, bez plynu, bez elektřiny. Je teplo, svítí slunce, ale jak nasněží, tak tam vymrznou chudáci. Bylo by jen pro jejich dobro, aby se to tam zbouralo. Nebo Kumarovi jde o to, aby tamní obyvatelé v zimě zmrzli?

Ne v zimě Kumar za naše, jelikož s jakými penězi jeho sdružení hospodaří? S našimi. Nakoupí přímotopy na plynové lahve a bude se dále zviditelňovat, fotit situaci, natáčet filmy, aby je pak na půdě OSN mohl zveřejňovat, jací jsme tyrani, a jak ubližujeme menšinám. Jenže nedodá to hlavní, že ta menšina si tento způsob života sama vybrala, že tam žije proti vůli majitele, úřadů a všech. Vybrali si úděl nechť jej žijí a nekvičí nám tady Kumarové a jiní nemravové.