Rozhovor s MUDr. Jiřím Binterem, kandidátem do Senátu

Psáno pro ePortal.cz | MUDr. Jiří Binter kandiduje v Chomutovském volebním obvodu č. 5 do Senátu Parlamentu České republiky. Sám si je vědom, že jeho obvod se potýká s velkými sociálními problémy, nezaměstnaností a kriminalitou. Jaké jsou jeho představy o naplňování budoucího mandátu? Co jeho zvolení obyvatelům Chomutovska přinese?

Pane Bintere, jaký byl Váš motiv, že jste přijal nelehký úkol kandidovat ve Vašem volebním obvodě? Dokážu si představit, že výkon mandátu senátora na Chomutovsku nebude jeden z nejlehčích.

Vždy jsem chtěl být lékařem, pečovat o zdraví lidí a být přínosem pro společnost. Proto jsem se koneckonců rozhodl vstoupit i do politiky. Politika dala mé práci jiný rozměr, neléčil jsem jen zdraví lidí, ale začal se podílet na zlepšování podmínek pro život všech a podporoval projekty, které zvelebovaly běžný život občanů.

Vývoj událostí ale ukazuje, že to nestačí a radost ze všech hezkých projektů nám kazí strach o život a majetek. Roste počet mladistvých pachatelů, kvete obchod s drogami a lidé se bojí vyjít na ulici. Sociální dávky se zneužívají k parazitování na úkor slušných lidí. A proto jsem se rozhodl kandidovat na senátora. Chci vyléčit Chomutovsko od všech neduhů, nejen od těch zdravotních.

Jak se vyrovnáváte s tím, že strana, za kterou kandidujete, ztrácí podporu svých voličů a vlastně i sympatizantů a ubývání jí členské základny?

Dle mého názoru ODS ztrácí podporu hlavně z důvodu, že se odchýlila od svého volebního programu. Ztrácíme podporu podnikatelů, střední třídy. Denně se setkávám s lidmi, kteří vždy volili ODS – ale už nebudou. Vadí jim zvyšování daní, snižování daňových paušálů, milionářská daň, nárůst byrokracie, ústupky panu Kalouskovi. Nic z toho ve volebním programu nebylo. Já za sebe mohu prohlásit, pokud budu zvolen, že se vší silou tomuto budu bránit.

Jste lékařem, jak podle Vás Vaší lékařskou zkušenost můžete nejlépe využít vůči Vašim voličům, tak aby s výkonem Vašeho mandátu byli maximálně spokojeni?

Jako lékař musím naslouchat problémům svých pacientů a řešit je podle svého nejlepšího svědomí. Stejně se chovám a budu chovat i ke svým voličům

Chomutovsko není zrovinka nejklidnější oblast naší republiky. Jaké jsou Vaše cíle, k potírání pouliční kriminality?

Za tímto cílem prosazuji nulovou toleranci vůči všem druhům kriminality. Je nutné, aby policisté byli na ulicích a nikoliv v kancelářích. Policistům musí být navrácena autorita a vážnost, zejména tím, že nebude představovat policejní šikanu, ale ochránce všech poctivých občanů. Policisté nesmějí mít obavy zasáhnout proti jakýmkoliv pachatelům trestné činnosti, ať je pachatel představitel minority či majority. Dále nesmí být možné, aby pachatelé a osoby, které v rámci vyšetřování mohu nahlížet do spisu, včetně jejich obhájců, ze spisů zjišťovali identitu policistů a těm se pak za dopadení mohli mstít.

Občané musí mít právo efektivně se bránit útokům násilníků a loupežných zlodějů, bez ohledu na útočníka. Pravidla na vynášení trestů musí být objektivní a pro všechny stejná, není možné, aby pachatel příslušný minoritní skupině obyvatel byl trestán nižší sazbou nežli pachatel majoritní společnosti. Opakovaní stejných přestupků musí být trestným činem, proto je třeba mít centrální registr přestupků. Trest odnětí svobody nesmí být chápán odsouzenými jako rekreace, nýbrž má mít výchovný charakter a je nutno zavést pracovní povinnosti pro vězněné

Jaký je Váš postoj k hazardu, k hernám a k možnostem, že sociálně slabí občané, kteří žijí na hranici chudoby a berou sociální dávky, právě tuto sociální podporu prohrávají na výherních loterijních automatech?

S tím se v Chomutově potýkáme už hodně dlouho. Úplně tomu asi zabránit nejde. Ale přesto se osvědčuje nevyplácet část dávek v hotovosti ale v poukázkách. Snížili jsme počet heren, zakázali jejich reklamu a zavedli pravidelné kontroly Městské policie v hernách. Nedávno jsme například zjistili osobu na dávkách, dokonce s invalidním průkazem pro nevidomost, jak vesele hraje automaty.

Je podle Vás reálné přinutit rodiče záškoláckých dětí, aby dohlíželi na jejich školní docházku, tak aby byla dodržována? A pokud ano, tak jak byste toho rád docílil?

Povinná školní docházka musí být striktně dodržována všemi dětmi ze všech sociálních skupin, musí být řádně kontrolována a přídavky na děti musí být závislé na řádné školní docházce. Je nutno zamezit skrytému záškoláctví, kdy rodiče píšou omluvenku dítěti, které do školy nejde. Vyžadovat omluvenky od lékaře.

Podle Vás, jak jsem se dočetl ve vašem volebním programu, je nutno změnit společenské vnímání, že práce se má vyplatit a lidí, kteří žijí z dávek, bychom si neměli vážit a takovým způsobem života bychom měli opovrhovat a nepovažovat za normální. Jak takového stavu chcete docílit?

Musíme udělat vše, aby zase platilo pravidlo, že poctivá práce se vyplatí, musí být oceněna veřejnou úctou a zneužívání sociálních dávek musí být opět bráno společností jako něco závadného a nikoliv běžného. Nikomu se nesmí vyplatit chtít zůstat nezaměstnaným a jenom pobírat sociální dávky či přídavky – samozřejmě pokud není vážně nemocen, nebo v jiné tíživé životní situaci. I tyto dávky musí záviset na veřejné prospěšnosti pobíratelů. V případě nedostatku veřejně prospěšných prací je třeba zavést školní povinnost pro pobíratele dávek a vzdělávat je v matematice, českém jazyce a sociálních vědách, kdy povinná docházka by měla být minimálně 16 hodin týdně.

Měla by Česká republika platit dluhy zadlužených zemí Evropské měnové unie?

Jsem zásadně proti úhradám cizích dluhů, které vznikly v Evropské měnové unii. Nejsme členy EMU, proto ani halíř do EMU. Dlužníci si musí pomoci sami, jelikož nejsme tak bohatí, abychom mohli sponzorovat jiné Evropany, kteří mají dokonce vyšší životní úroveň nežli my.

Měla by Česká republika přijmout Euro? Pokud ano, tak kdy?

K přijetí Eura jsme se zavázali, ale v dnešní ekonomické situaci není rozumné usilovat o vstup do Evropské měnové unie, proto není vůbec aktuální debata o přijetí Eura namísto Koruny. Počkejme, jak dopadne budoucnost Eura a zda bude vůbec co přijímat.

Jaké daňové zatížení je podle Vás zdravé, aby se lidi měli dobře a ekonomika prospívala?

Vždy se budu zasazovat proti jakémukoliv zvyšování daní, jelikož naše daňové zatížení je i tak neadekvátní, proto by bylo rozumnější jej snižovat. Není možné dosahovat vyrovnaných rozpočtů zvyšováním daní. Vyrovnané rozpočty musí být dosaženy snižováním státní a úřednické administrativy, průhledným financováním a eliminováním přerozdělování.

Proto budu podporovat takový daňový systém, který nebude ze střední třídy dělat oběť každé daňové reformy. Podporuji daňovou rovnost pro drobné a střední podnikatele i ekonomicky aktivní rodiny s dětmi. V souladu s těmito opatřeními se také budu zasazovat o zrušení některých nemorálních daní jako je daň ekologická, dědická, darovací či jiné. Je důležité mít stabilní, ucelený a rovný daňový systém, který ukončí současné ekonomické vytěžování střední třídy, kdy bude deklarováno, že starat se o sebe je výhodnější, nežli tuto starost předat někomu jinému.

Co říkáte na to, že jsme snad jediný stát v Evropě, kde máme nefalšované komunisty, kteří sedí v Parlamentu? Je to správně?

Nesedí jenom v Parlamentu, komunisté současní i bývalí sedí úplně všude. Po roce 1989 jsem očekával, že jejich vliv bude slábnout, opak je pravdou.

Lidé je stále volí, volání po starých časech „za komunistů bylo líp“ stále zaznívá. Komunisté nemusejí ani dělat nějakou kampaň, stále více lidí se k nim přiklání po znechucení ze skandálů ostatních politických stran.

Je to samozřejmě naprosto naivní, pokud by se dostali k moci, tak zažijeme skandály nevídaných rozměrů – jenom by se už o nich nesmělo psát pod hrozbou kriminálu. Všem jejich příznivcům bych přál výlet do severní Koreje, aby viděli komunismus v praxi.

Pokud byste v prvním kole senátorských voleb neuspěl tak, že byste postoupil do druhého kola, pokud vítěz nebude zvolen z prvního volebního kola, kterého protikandidáta byste doporučil, aby byl v druhém kole zvolen?

Podpořil bych kandidáta kterékoliv demokratické strany. Určitě bych nepodpořil nikoho z těch rychle vzniklých seskupení postavených na kritice úplně všeho, které se během pár měsíců rozhádá. Zkušenost s Věcmi veřejnými snad stačila.

Co uděláte jako první věc, kdybyste byl zvolen?

MUDr. Jiří Binter: To opravdu nevím, asi bych si dal panáka – pokud to v té době nebude trestný čin

Děkuji Vám za rozhovor.