GLOSA:Přestaneme jíst vejce?

Drůbeží produkt vejce je oblíbený na stolech, je potřeba do vaření jídel. A na jeho příkladu je krásně vidno, jak zákonodárci a státní správa jsou zaměřeni proti občanům.

Nestačí, že životní náklady rostou, kde se jen dá. Ale musejí se vymýšlet normy, aby rostly stále více. Například to, že se mohou prodávat vejce jen od slepic, které byly sneseny v předepsané kleci. Jaký vliv to má na kvalitu vajec, nevím, ale co vím, že je to šikana výrobců vajec a i samotných spotřebitelů.

Co nám naši moci páni budou ještě nařizovat? Jaké máme mít vlasy, oblečení, názory a co si můžeme myslet? Všechny tyto úpravy jako je, regulace velikosti klecí pro slepice, jsou hloupá. Co je víc občan nebo slepice? Pro šílence, který toto nařízení vymyslel, je asi rozdíl mezi slepicí a občanem nulový.