GLOSA: Kumar a Banga jedna banda!

Dnes bude Okresní soud v Ostravě rozhodovat o exekučním vystěhování obyvatel domů z Přednádraží. Úřad nařídil jejich vystěhování již dávno, ovšem tato minorita nebere úřady vážně, pokud musí něco plnit. Oni znají úřady, jen když po nich něco chtějí, nejlépe peníze, které si jinak opatřit neumějí.

S danou situací se vyrojili aktivisté, kteří jen prohlubují problémy této minority, jelikož jim radí, že nařízení úřadů není třeba. Další popisují do celostátních periodik, jak jsou tam v rozbitých domech utlačováni. Ovšem nikdo z nich už nenapíše, že domy v minulosti byly krásné, pěkné a nyní jsou zničené, kdo je zničil, no právě ti obyvatelé.

 

Centrální obvod Ostravy bude prošetřovat, zda aktivista indického původu Kumar se náhodou nedopustil trestných činů se svou aktivitou na přednádraží, pomluvy a návodu k maření úředního rozhodnutí. Proč jen náhodou, když si myslí, že se něčeho dopustil, tak nechť jej podají rovnou.

 

Okresní soud v Ostravě o exekučním vystěhování nerozhodl, jelikož podle něj, návrh nebyl kompletní. Tudíž rozhodl, tak jak se předpokládalo, tendenčně, na politickou objednávku a rasisticky.