Lžete: Odpůrci islámu nejsou rasisté! Islám není rasa, idioti…

Přiznám se, že toto téma nosím v hlavě déle než týden. Jen nebylo kdy sednout a sepsat to. Minulý týden bylo pracovních povinností v rámci redakce tolik, že jsem nestíhal vyřídit ani redakční poštu, proto pokud čekáte na odpověď na Vaše maily do redakce, tak snad příští týden.

Radek Velička

Radek Velička

Ale k tématu. Ono různí pošuci, havloidé, mediální sračkometaři, ale i deviantní politici, dle vzoru DienStBier, či Slávek Sobotka obviňují odpůrce islámu a islamizace z rasismu. Ano slyšíme to denně, že to jsou xenofobové a rasisté, ti kteří s otevřenou náručí nevítají hordy parazitů, kteří přitáhli zlikvidovat Evropu.

Žádný rasismus – Je to sprostá lež

A tady je to jádro pudla, které jsem už v titulku prozradil. Odpůrce islámu a islamizace nemůže být rasistou. Islám není rasa. Islám je náboženství. Tak co to Sobotko meleš ve své nevymáchané hubě za fekálie???

A to neplatí jen pro říšského premiéra, který tady vykonává správu českého protektorátu Bruselské říše, ale pro všechny lháře a šiřitele propagandy – Ještě jednou a důrazně: Islám není rasa, tak jeho odpůrci nemohou být rasisté. Kdo tvrdí, že rasisté jsou, je buď idiot, nebo lhář.

Žádná xenofobie – Je to sprostá lež

A mírně ke xenofobii. Nejsou to ani xenofobové. Proč je to také lež? „Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu. Vedle lidských jedinců je pozorována i u dalších živočichů. Je to forma strachu ze všeho neznámého, především z cizinců a všeho cizího (tedy z projevů odlišných kultur, zemí, náboženství, apod.), resp. všeho, co přichází z ciziny, případně co je (co pochází) mimo vlastní sociální útvar (skupinu, podnik, kmen, národ, stát apod.) Tento strach může přejít až v nenávist,“ toliko Wikipedie, ač ji nesnáším, jelikož je to také nástroj propagandy, ale tady sama stejnou propagandu vyvrací, tak jako každá lež sama na sebe ukazuje, že je lží.

Strach s neznámého – To je hlavní projev xenofobie. Jenže islám není pro evropsko kulturu neznámý. Islám je pro evropskou kulturu velmi známý. Napříkad ve Štramberku stále pečou perníkové cukroví pod názvem Uši. A proč? Protože muslimanští vetřelci v roce 1241 měli uřezávat povražděným křesťanům na Lašsku, kde se Štramberk nachází, uši a nakládat je do soli, aby tak prokázali tatarskému vůdci, kolik křesťanů povraždili.

A zase Wikipedie: „Podle pověsti místní obyvatelé po noční bouři prokopali hráz rybníka a ležení vytopili. Když voda opadla, našli prý na místě vaky s nasolenýma lidskýma ušima, které Tataři utínali křesťanům a posílali svému chánovi. Údajně na památku této události se ve městě v předvečer svátku Nanebevstoupení Páně každoročně peče cukroví slazené medem a ochucené tajnou směsí koření.“

Zrůdnosti islámu známe více jak 7 století

Ve třináctém století to možná byla xenofobie, ale v 21. století to již xenofobie být nemůže, jelikož hrůzy páchané islámem jsou známé více jak 7 století.

Pamatujeme na dobývání Vídně Mustafou, kterého král Jan Sobieski hnal až do Bosny, kde si Mustafu jako prašivého psa sami muslimané popravili stětím hlavy. A to, že to tak bylo je fakt.

Takže jakápak xenofobie, když tuto hrůzu páchanou ve Vídni a osvobození Vídně si každý den připomínáme. Z Varšavy do Vídně jezdí mezinárodní rychlík Sobieski, který záchranu „Zlatého jablka“ (tak označují Truci Vídeň) připomíná.