Idioti na ministerstvu dali hlavy dohromady a vmysleli statut přechodného pobytu

Nebudou posuzovat, kdo je větším idiotem. Zda úřednici nebo hejno úředníků, kteří vymysleli možnost evidence přechodného pobytu pro osoby, které se v místě trvalého pobytu nenacházejí déle jak 90 dní. Nebo jsou větší idioti právě novináři, kteří pomáhají prvním idiotům v obhajobě nutnosti zavedení tohoto statutu. On vůbec nějaký trvalý pobyt je už porušení Vašeho ústavního práva na svobodu pobytu. Přirozeně v duchu toho, že výkonem své svobody nenarušíte svobodu jiného, například majetkovou v případě squaterů.

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Co nám říká Nový občanský zákoník (NOZ) o pobytu osob? Nic  nazývá to bydliště (§ 80, NOZ). Volně: Bydlištěm osoby se rozumí místo, kde se osoba zdržuje, či tam kde shromažďuje nebo drží svůj majetek.

Jakákoliv evidence by tedy neměla platit, jelikož zákony platí ve znění pozdějších předpisů, tudíž třeba evidence voličů porušuje předpisy v pozdějším znění, jelikož právě NOZ vlastně zrušil možnost evidence trvalého pobytu.

Nabyli jste svobodu? Ale to byl omyl, tak ji sebereme

A tady je zakopán pes. Nesmí se o tom vlastně mluvit. A proto se vymyslel zástupný problém: Lidé s trvalým pobytem na radnicích – tzv. bezdomovci v právu. Jelikož oni ve většině domovy mají, jen tak nějak kálí na nějakou dnes virtuální povinnost se kdesi hlásit, když jejich pobyt nyní ve znění pozdějších předpisů upravuje NOZ, tedy pokud mají nemovitost určenou k bydlení, tak se podle NOZ právě to místo považuje za jejich pobyt. Nebo je to místo, které si sám člověk určí, když prohlásí, že se někde zdržuje, nebo místo kde se bydlí.

To je však pro potřeby policejního státu nepřípustné. Najednou nějaká norma dala lidem svobodu pobytu. Proč? Protože kdysi dávno to konstatoval Ústavní soud (ÚS), že by tomu tak nějak mělo být a předkladatelé NOZ se tak nějak řídili nálezem ÚS.

Ovšem byrokrat nelení, asi už dostatek občanů započalo uplatňovat své právo, které jim ohledně pobytu – bydliště NOZ dává, tak začínají vymýšlet jak ze svobodných občanů udělat zase zpět otroky s registrovaným místem pobytu.

Brutálně Vám to vnutíme a ještě budete děkovat otrocká holoto

A když se do toho byrokrat pustí, tak to přichystá jako správný otrokář až do důsledku. Tedy novou zákonnou úpravou, která bude rušit ve znění pozdějších předpisů bydliště a bude zavádět místo trvalého a místo přechodného pobytu, z Vás udělají zase nevolníky k registrovanému místu Vašeho pobytu. Aby si na Vás mohli došlápnout a vykonávat vůči Vám brutální zločineckou moc výkonu státní brutality.

Nic jiného za tím nehledejte. Zdůvodnění, které Vám nabízejí jsou jen líbivé a populistické lži, když proti svobodným občanům stavějí nějaké zlo, které je jako ohrožuje. Ono ve státní králíkárně s evidencí Vašeho pobytu Vám navodí pocit bezpečnosti. Ovšem bude to nebezpečí ztráty další svobody, velmi krátce po nebytí.

Cesta ven

Ovšem nebojte se. Svobodný člověk si najde uličku, která z něj ovci s registrovanými pobytu neudělá. Bude to sice znamenat nic nechtít po státu, ale taky mu nic nedat. Čím více budou utahovat šrouby, tím více se stát stane zranitelnějším v tom, že jej občané budou ignorovat.

Svobodný člověk vždy najde cestu ven a není to anarchie. Ono mít možnost žít si na místě, kde není člověk jako zvíře evidován, právě z člověka dělá člověka. Evidence z něj dělá jen dobytek pro potřeby zločinecké organizace, který se jmenuje Stát.