Hrozba v nás – nefunkční imunitní systém

Nemoci jako takové pronásledují lidský druh, co lidským druhem je. Ale jaký má vliv náš imunitní systém na naše zdraví? A co je přesně imunitní systém a jak ovlivňuje chod našeho těla? Na co vše má vliv v biologických procesech a jak moc je důležitý pro celkové zdraví?

MUDr. Zornitza Petrova Markantová

Imunitní systém je podle všeho velmi složitý a je důležité, aby všechny faktory lidského zdraví byly v rovnováze. Jaká je ale podrobně role imunitního systému těla v rámci udržení zdraví?

Jak na náš imunitní systém útočí dnešní životní styl? Jsme sami vinní tím, že náš životní styl ovlivňuje náš imunitní systém a tím si sami můžeme za své choroby a neduhy, nebo jsou i další vlivy, které na nás působí a ty už jen tak lehce neovlivníme? Jaký má vliv na náš imunitní systém stres a konzumní společnost a způsob žití v rámci konzumu?

Jak je rozšířená porucha imunitního systému v dnešní době? Jako tomu bylo v minulosti, a jakou mírou dochází a rychlostí dochází k masivnímu porušování imunitního systému u populace? Dalo by se již mluvit i o epidemii? Může se jednat dokonce i o genetickou mutaci, kterou předáme svým potomkům, když máme narušený a nefunkční imunitní systém?

Jak se nejčastěji projevuje nesprávně fungující imunitní systém na našem zdraví? Může způsobovat infekční onemocnění, šíření například chřipkových epidemií, nebo dokonce může způsobit i onkologická onemocnění? Jaké nemoci nás mohou statisticky nejčastěji zdolat, pokud nemáme správně fungující imunitní systém? Které orgány těla jsou nejzranitelnější?

Jak na lidskou populaci dopadají změny, které jsou v podstatě plánovány řízením společnosti či módními trendy, jak se můžeme bránit mentálně a fyzicky v rámci zdraví, abychom nepodlehli a náš imunitní systém nebyl nenávratně rozložený? Co můžeme vlastně dělat pro své zachování jako biologického druhu, když patrně nefungující imunitní systém by mohl ohrozit lidstvo jako takové a jeho budoucnost. Jak začít na sobě pracovat, aby se náš imunitní systém dostal do harmonie? A nakonec jak pomůže tomu všemu molekulární vodík?

Podcast: