„Nepřímá volba“ starostů a hejtmanů občany a jak zamezit vlivu politických mafií

Ve Sněmovně leží celkem složitý návrh na přímou volbu starostů a hejtmanů, kdy tímto by se asi musel měnit i ústavní pořádek. Odpůrci přímé volby namítají, že pak by takto volený starosta byl jen ozdobou, jelikož by nebyl členem zastupitelstva a ani členem rady. To potažmo platí i o přímo volených hejtmanech.

Volební urna

Ono pravda je zase někde jinde, skrytá v detailu. Ti co nechtějí přímou volbu, tak vymýšlejí vzdušné zámky a ti co přímou volbu chtějí, tak trvají na svých principech volby. Ovšem pokud bychom se chtěli vyhnout zákulisním jednáním o složení rady a pak potažmo i volbě starosty, místostarostů a omezit politické vyjednávání na maximum a toto rozhodnutí ponechat na voličích, tím i eliminovat plutokracii a politické mafie, tak jak na to?

Jednoduché řešení jsou prý nástrojem ďábla, ovšem ne vše, co jednoduše vypadá, je také jednoduché.

Současný model voleb do obecních zastupitelstev by se přenesl i na volby do krajských zastupitelstvech – byl by jeden obrovský volební lístek. V obecných volbách to funguje, tak by to fungovalo i v krajských – volič by si vybral buď kandidátku jedné strany a v ní preferoval pořadí kandidátů křížky, tak jak to je do dnes. A nebo by taky si vybral složení zastupitelstva křížky napříč politickým spektrem ze všech kandidátek. Funguje? Funguje, tak přenést na kraje.

Volba rady by probíhala stejně. Nyní se křížkuje pořadí před jmény, za jmény by byla kolonka volby radního, tudíž zvolený zastupitel, by pak měl jasně deklarovanou účast v rady. Zase by každý volič měl tolik křížků, kolik by bylo členů rady a obsazení by bylo podle dosažených volebních výsledků.

A co se starosty a hejtmany. Bystří již jistě pochopili, pro méně bystré: Další křížek nebo trojúhelníček, kolečko, květinka, to je už jedno, v kolonce volba starosty, by byla právě ta volba starosty. Takže takový starosta by nejen byl členem zastupitelstva, jelikož by prvně musel dostat křížek na zvolení do zastupitelstva, pak by byl také i členem rady, jelikož by musel dostat i tento křížek a až křížek na volbu starosty, takový hlas by platným byl.

A co zástupci starostů? Jednoduché, tolik křížků kolik je zástupců plus starosta. Takže takto by se pěkně volilo i do krajských zastupitelstev, volil by se tak primátoři, starostové, hejtmani a změn by se dělat moc nemuselo, jen by se na stávajících kandidátkách ve volbách do o obecních zastupitelstev přidaly další kolonky ke jménu kandidáta a volby by se jmenovaly: Volba do obecních zastupitelstev, rady a starosty. A to vše analogicky převést na krajské volby.