Vánoce hojné a spokojené. Do nového roku hodně naděje a úspěchů

Blíží se konec roku a pro křesťany jeden z největších svátků. Boží hod vánoční. Letošní má pachuť náboženské války, kdy invazní vetřelecká vojska po sobě nechala prolitou krev návštěvníků berlínských Vánočních trhů.

Radek Velička


Ponechme si ovšem naději, že Bruselská říše se rozpadne. Vzniknou opět suverénní státy v Evropě, které budou bránit zájmy svých občanů. Tak jako vznikne i aliance Evropy na obranu před invazí satanské ideologie Islámu a s tím spojené invaze vetřelců.

Držme si naději, že do budoucna se Evropa zbaví islámu z celého svého území a že i nad Konstantinopolí (dnes v rámci okupace Istanbulem) zavlaje vlajka svobody, kdy ani píď evropského kontinentu nebude pod nadvládou Satana.

Přeji Vám příjemné prožití Vánoc a mnoho naděje a úspěchu do nového roku. Snad brzy povstane vojsko Krista, které bude z nás a nás ochrání.