Rozhovor o imunitním systému

MUDr. Zornitza Petrova Markantová odpovídá na otázky ohledně imunitního systému a využití molekulárního vodíku v medicíně v rámci stabilizace a opětovného správného nastavení imunitního systému v těle.

MUDr. Zornitza Petrova Markantová

Nemoci jako takové pronásledují lidský druh, co lidským druhem je. Ale jaký má vliv náš imunitní systém na naše zdraví? A co je přesně imunitní systém a jak ovlivňuje chod našeho těla? Na co vše má vliv v biologických procesech a jak moc je důležitý pro celkové zdraví?

Imunitní systém je podle všeho velmi složitý a je důležité, aby všechny faktory lidského zdraví byly v rovnováze. Jaká je ale podrobně role imunitního systému těla v rámci udržení zdraví?

Jak je rozšířená porucha imunitního systému v dnešní době? Jako tomu bylo v minulosti, a jakou mírou dochází a rychlostí dochází k masivnímu porušování imunitního systému u populace? Dalo by se již mluvit i o epidemii? Může se jednat dokonce i o genetickou mutaci, kterou předáme svým potomkům, když máme narušený a nefunkční imunitní systém?

A nakonec jak pomůže tomu všemu molekulární vodík?

Podcast: