Hájení zločinci – komunisté aneb o Martě Semelové

Není jinou možností, jak upozornit na nelichotivý stav státních zastupitelství, které rozhodují o nás všech. Rozhodují o budoucnosti občanů. A právě několik státních zástupců se stalo v kauze Marty Semelové ukázkou toho, že komunisté jsou hájení a mohou si dělat vlastně cokoliv. O podaném trestním oznámení na Martu Semelovou (KSČM)jsem Vás informoval několikrát, proto Vás informuji, své čtenáře, o stavu věci v jakém se toto nachází. V bodě nula. V takovém bodě, že komunista může vychvalovat zločinecký komunistický režim a nic se mu nestane.

O podaném trestním oznámení na Martu Semelovou se můžete dočíst zde a o vývoji v krátké době zase zde. Tento článek bude glosovat celý průběh a s politováním musím konstatovat, že toto trestní oznámení, které bylo podáno minimálně třikrát, ve stejné formě jako mé a minimálně dvakrát, ve formě jiné, se již rozhodovat nebude, jelikož stanovisko Obvodního zastupitelství pro Prahu 3, Městského státního zastupitelství v Praze a i Vrchního státního zastupitelství v Praze je takové, že se nic nestalo a soudružka Marta Semelová svým projevem ze dne 24. 2. 2012 na Olšanských hřbitovech se nedopustila trestných činů popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, dle ust. § 405, trestního zákoníku a také se nedopustila podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle ust. § 403, trestního zákoníku.

Ona soudružka Semelová podle JUDr. Michaely Sobolové jen velebila sociální jistoty a ekonomický růst po únoru 1948 a v jejím projevu není nic, že by buď propagovala hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, pouze srovnávala podle svého mínění socialistickou a kapitalistickou společnost.

Chtěl bych vidět, jak by se všichni zúčastnění státní zástupci: JUDr. Petr Cibulka (OSZ PH3), JUDr. Jana Hercegová (MSZ PH), JUDr. Michaela Sobolová (MZS PH) a JUDr. Lubomíra Vávrová (VSZ PH) zachovali, kdyby se jim do rukou dostalo ve spise trestní oznámení na někoho, kdo by nacistickou společnost Třetí říše srovnával s čímkoliv.

Naše státní zastupitelství a naše “nezávislá” justice hájí komunistické zločince, tak jako komunistické zločiny a důvodem je konzistence mezi dnešním právem a “právem” komunistickým před rokem 1990. Jak můžeme po naší justici a síti státních zastupitelství chtít, aby s těmito komunistickými zločiny bojovali, když jsou z velké části podjatí svou minulostí, či svým vzděláním, jelikož buď byli komunisté sami, nebo je komunisté učili, zaučovali či do jejich funkcí jmenovali.

Pro posouzení čtenářů celý projev soudružky Marty Semelové (KSČM) naleznete zde. A celý můj spis písemností související s trestním oznámením na Martu Semelovou naleznete zde.