GLOSA: Papež není z Evropy. Bůh žehnej Františkovi I.

Pro laického ateistu je téma volby papeže spíše tématem okrajovým. Nicméně vývoj dnešního světa je takový, že i ateista kouká, koho si katolická církev jako Kristova náměstka, tedy papeže zvolí. V Evropské unii totiž sílí hlasy, že vše co je tradiční, tedy na křesťanství a katolicizmu založené je špatné a tmářské. Pro Evropskou unii, je klasický svazek manželský uzavřený mezi mužem ženou, tedy rodina, na menší rovni nežli život v páru s osobou stejného pohlaví. Rodina není již pro EU tím místem, kde by se děti měly rodit a takto reprodukovat evropskou populaci. EU raději populaci dováží z muslimských zemí, kdy tyto přistěhovalce nejen živíme, ale tito nám nejen diktují své tradice, nýbrž i naše tradice pošlapávají, jsou agresívní a dovážejí terorismus.

Proto základní otázka zní? Je dobře, že papežem není Evropan, kdy velká část Evropanů není tak pevná ve víře, až se toho ateistický glosátor děsí? Spíše čas a kroky nového papeže Bohem vedené ukážou. Ovšem dle mého názoru je dobře, že papež je z kontinentu, kde katolická církev zažívá určitou renesanci a rozvoj. Nový papež je otevřeně proti homosexualismu, což pro člověka s tradičními hodnotami je potěšující. Doufejme, že bude mít František I. dobrý vliv na decimované katolické a jiné křesťanstvo v Evropě a že se Evropa muslimskému přemnožení a přelidnění ubrání, jako černé nemoci ve středověku. Doufejme, že tradiční Evropa a tradiční evropské hodnoty nezhynou, v to nám dopomáhej Bůh.