Lávový proud u Meziny

Lávový proud u Meziny je přírodní památka o celkové rozloze 1,22 ha v obci Mezina v okrese Bruntál vyhlášená v roce 1997. Chráněné území je v péči Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Předmětem ochrany jsou tzv. kamenné varhany v bývalém stěnovém lomu v lávovém proudu nedaleké Venušiny sopky asi 1 km severovýchodně od jejího vrcholu. Jedná se o geologickou lokalitu s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče. Radiometrickou metodou bylo určeno stáří horniny na zhruba 1,8 milionu let, tedy do období spodního pleistocénu. (zdroj)