Křížová cesta na Uhlířském vrchu u Bruntálu

Křížovou cestu na Uhlířském vrchu na přístupové cestě ke kostelu Panny Marie Pomocné tvoří čtrnáct zastavení zhotovených roku 2001 bruntálským uměleckým řezbářem Františkem Nedomlelem. Podstavce jsou z různých druhů hornin z okolí, dřevěné plastiky znázorňující výjevy z Kristovy cesty na Golgotu z různých druhů dřev, které se vyskytují v Nízkém Jeseníku. Na čelních stranách kvádrů jsou umístěny mramorové desky s nápisem donátora zastavení z vyhlášené sbírky. Dne 13.10.2007 byla kompletní křížová cesta slavnostně požehnána.

Původní křížová cesta byla postavena podél horní části promenádní cesty v roce 1916. Tvořilo ji 14 stojanů s obrazy křížové cesty, které namaloval malíř Franz Templer podle předloh Gebhardta Fugela z Mnichova. Zastavení vydržela jen krátce, po druhé světové válce byla torza jednotlivých zastavení odstraněna. (zdroj)