Den vítězství nad Německem a vyhnání kolaborantů

Ve druhé světové válce jsme se prvně vzdali a nechali jsme se okupovat, se souhlasem spojenců ze Západu, Německou říší. Je jedno, zda tam byl režim nacistický nebo nacionálně socialistický, nebo marťanský. Bylo to Německo a basta fidli. Okupace byla německá!

Radek Velička

Ovšem část společnosti se nikdy nesmířila s německou okupací, s německým systémem nadvlády a německým způsobem vykořisťování českých zemí. Značná část společnosti kolaborovala, ale našli se odvážní, kteří bojovali a zase je jedno jaká byla jejich politická příslušnost. Chtěli zvítězit nad Němci a vyhnat je z naší země.

A tak se i stalo, že všichni, kteří kolaborovali s německou okupační mocí, byli pak po porážce Německa a po našem vítězství nad Německem z českých zemí hnáni jako zločinecký německý dobytek. Nebylo to nic na škodu, nebylo to nelegální, jelikož to také posvětili naší spojenci; i Spojené státy.

Takže slavme Den vítězství nad Německem, jeho porážku a vyhnání zločinců z naši krásné země. Vyhnání Němců bylo oprávněné a měli být hnáni i někteří Češi!