Den české státnosti

Státní svátek připomíná českého patrona sv. Václava. V dnešní době, kdy je snahou Evropské unie, ničit národy, pošlapávat národní tradice a rozpouštět stání svrchovanost a suverenitu všech členských zemí, se nesmíme vzdávat svých národních tradic. Svatý Václav je symbolem a ochráncem Českých zemí a v dobách nejtěžších byl nadějí, že bude líp. Proto bychom neměli zapomínat na důležitost podobných svátků jako je Den české státnosti, jelikož oslavou tohoto svátku deklarujeme svou identitu k národu a našim tradicím.

Český národ nesmí zapomínat na své světlé historické okamžiky a ty dávat na odiv, tak jako nesmí zapomínat na doby temna, z kterých se musí poučit. Vždy když bylo národu zle, tak uměl povstat a deklarovat, že sice je národem malým, ale pevně v srdci Evropy ukotveným, a že se s námi musí počítat. Není správná servilita, se kterou přistupujeme k Evropské unii, která je novým vězením evropských národů. Vůči této unii musíme vystupovat se zdravým národním sebevědomím a hledat v rámci unie spojence takové, kteří nám rozumí.

Národní obrození si hledalo symboly z minulosti, tak jako symbol příslušnosti k Slovanům. Poučme se tedy z těchto myšlenek a snažme se kooperovat a prosazovat naše cíle v rámci Evropy s přirozenými spojenci jako jsou například Poláci, jelikož tento národ je národem hrdým a s podobnými, ne-li horšími historickými zkušenostmi.

Bylo by velikou chybou v dnešní den zapomenout, proč máme volno. Je důležité se zamyslet nad národní historií a poučit se z chyb, které nastaly. Letošní oslavy Dne české státnosti jsou umocněny ještě 800. výročím Zlaté buly sicilské, která jako první historický dokument, deklarovala národní svrchovanost územím Českých zemí a plnou suverenitu v rámci tehdejší Evropy. Přeji proto krásný svátek Vám všem.