Plž Drahoš šíří konspirační teorie, lži, dezinformace, hoaxy a americkou propagandu

Jiří Drahoš šíří konspirační teorie, jelikož nemůže sice nic dokázat, ale tvrdí, že je to fakt a dokonce šíří i dezinformace, že Rusko se snaží ovlivnit naše prezidentské volby, kdy se odvolává na BIS, ač ta takový dokument nevydala, nýbrž jen konstatovala, že jsme v zájmu ruských tajných služeb, ale to také jiných služeb celého světa, jako i například CIA a jiných odborů americké administrativy. Je Jiří Drahoš duševně zdráv, když se globalisté o šiřitelích konspiračních teorií vyjadřují jako o šílencích.

Jiří Drahoš – Podobnost s Gustávem Husákem není čistě jen náhoda

“Stále si myslím, že má Rusko na našich volbách zájem. Ruské tajné služby mají zájem na tom, aby byl Miloš Zeman znovuzvolen. Nemůžu to dokázat, ale i BIS to připustila ve své výroční zprávě,” uvedl Jiří Drahoš svou konspirační teorii ve vysílání Českého rozhlasu, tak jak přepis přnesl web irozhlas.cz.

Dále se pak vyjádřil i ke své údajné pedofilii: “V průběhu kampaně proti mně proběhla celá řada nefér denunciací. Nemám důkaz, odkud to směřovalo, ale jsem si jist, že to nebylo od zbývajících sedmi kandidátů. Nebylo to jen pár výkřiků, třeba to o tom údajné spolupráci s StB byl velmi profesionálně udělaný dokument s odvoláním na jakéhosi agenta StB. Spousta lidí tomu uvěřila, což dokazuje, jak jsou lidé vůči těmto pomluvám důvěřiví.”

Ovšem nic nedokáže potvrdit a ani vyvrátit, proto se dostal na úroveň šiřitelů konspiračních teorií, hoaxu, lží, dezinformací a jiných účelových tvrzení, které on sám kritizuje, ale chová se ještě hůř. Což by jen mohlo dokázat, že je jen nastrčenou loutkou.

A závěrem uvedl plž Drahoš s falešnými brýlemi úplnou lež, hoax, dezinforamci, falešnou zprávu a americkou propagandu: “Nelze pominout hlavní důvod, proč jsou hospodářské sankce proti Rusku stále aktuální, tedy vojenská okupace území Ukrajiny.”

Podle Drahoše smyšlená informace, pomluva a hoax, kdy ovšem dané informace nijak důkazy nevyvrátil a nehodlá proti těmto informacím šířeným, podle něj, nejasnými zdroji nijak zasahovat, bránit se, či podávat trestní oznámení, kdy připomeňme, že takto nereagoval ani Václav Havel, když jej disident Wolf za jeho života označil za homosexuála a alkoholika:

Jiří Drahoš, kandidát na prezidenta. Nar. 1949. Jako prověřený soudruh, působil také na zahraničních pobytech ve Spolkové republice Německo (1985-1986) a na Univerzitě Sao Paulo v Brazílii…… Podle zápisků kpt. StB ing. Jana Šandy, 2. správa, řídícího důstojníka Drahoše, viz ÚSTR: Drahoš byl v roce 1985 získán Státní bezpečností pro spolupráci, záminkou k jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích. Protože byl důvěrníkem StB, nemusel vstoupit do KSČ stejně, jako i jiní konfidenti StB, jeho řídící důstojníci ho poslali v roce 1985 na roční stáž do SRN. Jeho svazek byl skartován v prosinci 1989, krycí jméno Drahoše – “Bas”, patrně proto, že zpíval ve sboru, někdo tvrdí, že “Akademik”. Drahoš svým kolegům kradl nápady, proto má několik spoluautorství na různých patentech, existují svědectví: “Buď budu uvedený jako spoluautor nebo nebude žádný patent.” Sluníčkáři byl vybrán pro snadnou vydíratelnost a poslušnost. Lidé z tvrdého bolševického jádra Charty mají k dispozici nejen kopii jeho skartovaného svazku StB, ale i další materiály ohledně jeho sexuální úchylky a ututlaných případů, také důkazy zahlazení jeho krádeží výměnou za nadstandardní výkony při spolupráci s StB a konečně vydírání kolegů ohledně spoluautorství na patentech. Donášel na všechny i na své kolegy z pěveckého sboru.