Má rozsudek, že o něm lhali. To je havloidům jedno, šíří tuto lež dál, když se jim to hodí

Kdysi ve svém článku patrně pod vlivem drog označil Jana Kopala Jiří X. Doležel ve svém článku za aktivního „neonacistu“, když zveřejnil fotografii z natáčení filmu Lidice, kde Jan Kopal účinkoval v komparzu. Na dané fotografii byli i herci oblečeni do kostýmu, která představovala německou válečnou uniformu.  Sám Kopal byl však v civilním kostýmu. Soud sice dal v podstatě Janu Kopalovi za pravdu, že JXD lhal, ovšem dnes jiní pomatení, hlavně Schwarzenberg tuto lež šíří dál. JXD je dnes obviněn za šíření toxikomanie, z čeho bude obviněn kdysi Karel Číro Pankáč, dnes Karel spící agent 009?

Tak na základě této fotky si vymyslel feťák a novinář obviněný z šíření toxikomanie J. X. Doležal báchorku o aktivním "neonacistovi", kterou nyní přebraly i jiné média a spící Schwarzenberg toto bere jako důkaz. Jedná se o foto z natáčení filmu Lidice. Hloupost havloidů a pomlouvačů snad nemá mezí. Smutné je, že jim to ovce baští, jako sladké ovoce, tyto jejich lži.

Předem bych čtenáře upozornil, že jsme se měli s Honzou možnost seznámit osobně a máme i společné známe, proto si budeme v rozhovoru tykat. To jen tak nezvykle, pro čtenáře, protože média hlavního proudu vesměs takové informace o autorovi a respondentovi rozhovoru tají. Takže k první otázce.

Vrátíme se trochu do historie. Kdysi na Tebe v nějakém časopise, snad to byl Reflex nebo jiný, vytáhl pomluvu a lež, že jsi aktivní „neonacista“, kdy celou konstrukci postavil na jedné fotografii, která vznikla při natáčení filmu Lidice, kde jsi byl v komparzu. Znal jsi daného novináře osobně? A proč myslíš, že jsi jim tak ležel v žaludku, že šli do takového experimentu?

Onen první Tebou zmiňovaný článek vyšel v Reflexu a měl ho na svědomí “můj oblíbenec” Jiří X. Doležal. Tato ostuda české žurnalistiky proslula především jako chodící reklama na marihuanu. Není žádným velkým překvapením, že toto individuum čelí trestnímu oznámení pro trestní čin šíření toxikomanie. Osobně jsem toto stíhání sám inicioval již před více než 10 lety. Tehdy však chyběla orgánům činným v trestním řízení odvaha a zřejmě i příkaz z odpovídajících míst.

Říkat věci natvrdo a nekorektně, to je důvod, proč se rychle člověk stane nepohodlným. Potom je každá podlost a špinavost povolena. Stačí dát nálepku a řada lidí vás odsoudí automaticky, aniž by se vůbec zeptali na váš názor. Citují se navzájem a pravda je vůbec nezajímá.

Můžu být trochu nepříjemný? On JXD není vůbec mým oblíbencem, jak jej vidím, tak se mi ježí všechny chlupy na Těle, ale to poslední obvinění mi moc jako šíření toxikomanie nepřipadá, spíše je to, že mluví otevřeně o konzumaci drog a toxikomanii. Já osobně si pod šířením toxikomanie představuji prodej, nebo distribuci, či výrobu drog. Dá se tedy podle Tebe toxikomanie šířit slovy?

Myslím si, že jakákoliv byť i nepřímá podpora zla je zlo samo. Mediální podpora konzumace marihuany může totiž v mladých lidech navodit nesprávný názor, že drogy jsou pro ně vlastně cool a in…

Jak Ti pomlouvačný článek REFLEXu změnil život?

Neřekl bych přímo, že mi změnil život. To jsou silná slova. Ale na druhou stranu každá negativní reklama tohoto typu mi komplikuje život z hlediska pracovního uplatnění. Každý potencionální zaměstnavatel si může vaše jméno vygooglovat na Internetu a první co tam najde, jsou články podobného typu.

Jak se k tomu všemu postavilo Tvé okolí, rodina, kamarádi a lidé z práce?

Ten, kdo mě zná, tak podobným nesmyslům a pomluvám jen těžko uvěří. Spíše se tomu od plic zasměje. Horší je to s těmi, kteří mě znají jen prostřednictvím podobných článků. To se potom těžko vysvětluje, že skutečně nejsem zplozenec pekla a belzebub v jedné osobě.

Já Tě osobně poznal až po té kauze, osobní názor jsem si udělal sám. Vím, že ses rozhodl bránit soudně, což jsem přivítal. Málo kdo se brání takovým lžím u soudu. Věřil jsi ve svůj úspěch, když je justice, ve stavu, v jakém je?

V minulosti jsem opakovaně podával množství trestních oznámení, zejména na Jiřího X. Doležala a bezvýsledně. O mnoho lépe nedopadla ani občanskoprávní žaloba na Reflex. Soudkyně nám sice v meritorní části dala za pravdu, ale z formálních důvodu, že fotografie není součástí práva na odpověď, naši žalobu zamítla. A důvěra v justici? To považuji za pokus o vtip.

Jistě, ono stav české justice je žalostný. Jaký máš názor na české justice?

Odpovím otázkou, co chceme po lidech, kteří aktivně sloužili komunistickému režimu, po jejich žácích a absolventech víkendových škol z Plzně, které připomínají rychlokurzy pro dělnické kádry v 50. letech?

Doslechl jsem se, že i ten rozsudek ohledně REFLEXu byl celkem v Tvůj neprospěch, ač vyzněl pro Tebe pozitivně, že tvrzení JXD nejsou pravda, je tomu tak?

Ano. Rozsudek byl sice v části pozitivní, ale ve své plné šíři znamenal, že jsem musel nejen zaplatit svou advokátku, ale platit i náklady protistrany. Právní stát v celé své nahotě, oběť musí platit pachateli…

Myslíš si, že Schwarzenberg neví o rozsudku, že vše je to jen výmysl a pomlouvačná kampaň?

Nerad bych pana Schwarzenberga podezíral z toho, že něco ví. Mám za to, že každá lež a každá pomluva je mu dobrá. Hanění českých vlastenců už patří k jeho nástrojům politického boje. Známe to dobře z bátoriády.

Jak by zněl vzkaz pro Karla Schwarzenberga? Klidně buď i nekorektní, na našem serveru je vše povoleno.

Nerad bych klesal na úroveň těchto lidí. Spokojím se s konstatováním, že ZLODĚJ KŘIČÍ: CHYŤTE ZLODĚJE!

Nemáš strach, že se do Tebe havloidi pustí takovým stylem jako do Ladislava Bátory a zlikvidují Tě úplně stejně?

Mám pocit, že se o to v podstatě stejným způsobem už pokoušejí. Rozdíl je v tom, že na rozdíl od Ládi mne likvidují spíše pomalu a systematicky. Přesto vím, že mi nemohou vzít mou čest a pravdu, za kterou bojuji. Taky vím, že v tomto boji nejsem a nikdy nebudu sám. Takže vlastně ani prohrát nemohu.

Oproti Schwarzenbergovi, který starou lež, vytáhl jsi vysokoškolsky vzdělaný, tak jako pan doktor Bátora. Vidíš za tím nějaké pojítko nebo závist?

Nepochybuji, že pan Schwarzenberg trpí nějakými mindráky a frustracemi, proto své odpůrce častuje podobnými výlevy. Měl by si ale napřed uklidit před vlastním prahem a podívat se na lidi, kteří tvoří jeho knížecí družinu.