Pohledy z Nové radnice

Nová radnice je nejznámější stavbou Ostravy. Jedná se o prvorepublikovou dvoukřídlou budovu s vyhlídkovou věží. Stavěla se v letech 1925 až 1930. Vedením stavby byl pověřen tehdy mladý začínající architekt Karel Kotas. Na projektu se mj. podílel i známý brněnský architekt Vladimír Fischer. Budova s celkovými náklady 52 miliónů korun byla slavnostně otevřena dne 28. října 1930 u příležitosti státního svátku Československé republiky.

Karel Frič k tomu napsal: „Moravská Ostrava měla štěstí, že v době, kdy se rozhodovalo o stavbě její radnice, byli v čele správy města prozíraví mužové, kteří si byli vědomi, že se jedná o monumentální budovu, která nemá sloužiti a vyhovovati jen v nejbližší době, nýbrž má a bude sloužiti také v daleké budoucnosti.“ (ZDROJ)