Věra Tydlitátová šíří za naše peníze bludy a podporuje konec plurality názorů. Chce tak být vůdčí osobností českého totalitního postfašismu?

Tak jak je to s havlodiní frontou doopravdy? S těmi ubožáky, kteří v rámci svého bludu obsadili naší republiku. S těmi, kteří se dohodli, že převezmou otěže od kovaných komunistů, nechají jim majetky a ekonomickou moc a oni budou šířit svůj nebezpečný humanitární socialismus, který je s fašismem podobný jako vejce vejci. Uveďme jako příklad jednu osobu: Věra Tydlitátová, zvaná Tydli-Fidli. Ano i tato osoba patří do kruhu sekty, která ojíždí mrtvolku Havla. Taky ona patří do okruhu nebezpečných šílenců, jako je Schwarzenberg, Štětina, Kocáb, Halík a jiných, pro které je svoboda slova, myšlenek, názorů nebezpečím největším.

havloidka Věra Tydlitátová

havloidka Věra Tydlitátová

Podle Vás ostré tvrzení? Ale kdepak, jsem velmi mírným kritikem, zasloužili by si kritiku daleko silnější, ale vzhledem tomu, že ctím svobodu slova, tak jsem rád, že i takoví se mohou vyjadřovat a dělat ze sebe devianty ještě větší. Co mne ovšem mrzí, že takovou svoloč nevolíte a stejně ovládá společnost přes školství, a když měli být vypuzeni, aby školy byly apolitické, tak se strhla Bátoriáda.

Do ruky se mi dostal text, ze kterého si dovolím citovat: “Ačkoliv se považuji za demokratku, odmítám s některými lidmi ´vést dialog´ a to je v současné české společnosti těžké vysvětlit…” (celý text zde) Autorkou těchto žvástů, kterými likviduje názorovou pluralitu je právě Tydli-Fidli. Osoba, která podepsala Chartu 77 v samotném skonu komunistického režimu, její podpis najdete na Dokumentu Charty 77 č. č. 26/89. Co dělal před tím, měla sevřené půlky zadnice strachem, že by tam neprošla ani nit?

Je katastrofou, že taková osoba může ovlivňovat naše děti. Je katastrofou, že tito šílenci jsou vynášení do nebes stokou plnou lejn jménem Česká televize, která vymývá společnosti mozek. Je katastrofou, že to myslí vážně, že by se mělo lidem vysvětlovat, proč nesmí svobodně myslet a jsou pak zklamáni, že je nikdo nechápe. Nedivte se Tydli-Fidli, že Vás nikdo nechápe. Většina je normálních. Najděte si nějakého lékaře na Vaši chorobnou duši a on Vás prvně pochopí a pak vyléčí. Jen ne probůh Cyrila Höschla, ten trpí stejně jako Vy.

Tydli-Fidli dokonce publikovala v rámci své činnosti odbornou publikaci, kde rozebírá, jak jsou odpůrci Havla nebezpeční pro dnešní společnost. Falešně a lživě s nenávistí, já vlastní, je obviňuje z čehokoliv, co její mozek vyprodukuje, a že je to spíše mozková poluce, je zřejmé jen z tématu její odporné práce. Ovšem nejsmutnější na tom všem je ten fakt, že takové šílenosti, zrůdnosti, zvrácenosti šíří a publikuje za veřejné peníze. To ovšem je havloidům blízké, kdyby se tyto pražská kavárenská jelita měla živit sama a publikovat takové hovadiny za své, tak by pošla v příkopě hlady.

Závěrem Vás Tydlitátová (nevím, jestli jste paní, pan nebo třetí pohlaví) upozorňuji, že Vaše práce je navíc odbytá, jelikož o mne ve svém blábolu neuvádíte ani jedno slovo a právě já jsem autorem pohrdavého slova „havloid.“ Hrdě se k tomu hlásím, proto byste měla zapracovat a znát scénu lidí, kteří zrůdnosti Havla kritizují. Jste pak jen navíc trapná a směšná, když odborně publikujete o něčem, o čem nemáte ani páru.