Mediální rasistická fraška z ulice Přednádraží pokračuje

Zájem „médií“ o rasistickou frašku z Přednádraží se zvýšil, čím více se zvýšila venkovní teplota. Lživé a zavádějící informace se na nás budou valit přímoúměrně se zvyšující se venkovní teplotou. Krajský soud v Ostravě v této kauze rozhodl, tak že část usnesení Okresního soudu v Ostravě zrušil a dále rozhodl o věcech, které nebyly předmětem žaloby. Krajský soud v Ostravě proto rozhodl zcela v rozporu s platnou legislativou, což je ovšem u české justice běžné.

Média už dělají rozhovory s bývalými obyvateli této oblasti, jak jsou rádi, že se mohou do zdevastovaných a vybydlených domů vrátit. Roztočil se svými squattery, kteří odolali a stále tam žili, už podepisuje nové nájemní smlouvy, aby mohl ždímat veřejné rozpočty z přídavku na bydlení, které nedostává přímo pobíratel, ale jeho „pan domácí.“ Nádherný „zlodějský“ příjem. Ovšem tady spláčou nad výdělkem všichni, krom jedněch. Obyvatelé přednádraží budou mít u Roztočila dluh a Roztočil bude mít jen u sociálně vyloučených pohledávku. Vydělají na tom jen bulvární média jako MFD a ČT, které úzce spolupracují s další pijavicí veřejných peněz na těchto problémech a to je Kumar Vishwanathan.

Podle čeho tak soudím? Soudy v Ostravě posuzovaly návrh Roztočila o pokutě, kterou dostal od Stavebního úřadu centrálního obvodu Ostravy a o nuceném vystěhování. Ovšem nějak se zapomnělo posuzovat to, že Stavební úřad rozhodl o nemožnosti tyto budovy využívat k bydlení a zakázal do nich vstup na základě stavebního zákona. Proti tomu měl Roztočil podat spíše odvolání vůči Krajskému úřadu, který by v souladu se správním zákonem rozhodl, zda podřízený orgán státní správy rozhodl správně. To se nestalo. Proto rozhodnutí Stavebního úřadu je stále platné a domy nejsou způsobilé k bydlení a dle zákona místnosti v domě č. 8 nejsou považovány za byty, a proto k nim nejde uzavřít nájemní smlouvy.

A zde jsme u jádra pudla. Roztočil bude mít právní vztah s obyvateli, kteří ovšem na toto bydlení nedostanou sociální příspěvek na bydlení. Tento se poskytuje jen na bydlení a ne na nájem nebytových prostor, kterými prostory nyní na ulici přednádraží dle zákona jsou. Podobný případ se už řeší na ubytovnách na ulici Cihelní, kam se obyvatelé z přednádraží vystěhovali, když příslušné úřady zjistily, že místnosti nejsou vhodné k bydlení a nejsou takto kolaudované, proto výplata sociálního příspěvku na bydlení, za bydlení v těchto prostorách, byla neoprávněna. O vrácení příspěvku zatím není rozhodnuto. Ovšem jakékoliv rozhodnutí o prominutí vrácení příspěvku by byla pozitivní diskriminace, projev nerovnosti před zákonem, porušování základních práv a svobod, jelikož všichni občané jsou si rovni. Dále by tento projev byl silně rasistický vůči většinové skupině obyvatel.

Vzhledem publikovanému nepředpokládám, že nájemníci z domu č. 8, dostanou rozhodnutí o tom, že mají právo pobírat sociální příspěvek na bydlení, jelikož nemají řádnou nájemní smlouvu, která se váže k právu na užívání bytu, jelikož Roztočil jim pronajal něco, co bytem není a navíc do těchto prostorů je úředně platný zákaz vstupu.

Co bude následovat je zcela jasné. Roztočí se mediální kolečko. Kumar Vishwanathan bude zase celebritou číslo jedna veškerých zvrácených a lživých médií, bude svou nesrozumitelnou češtinou prohlašovat, jak jsou obyvatelé přednádraží diskriminování, když nemají sociální příspěvky. Jenže média už nebudou informovat, proč tyto příspěvky nemají, že prostě na bydlení ve zřícenině, či stanu, nebo pod mostem, tento příspěvek nelze poskytnout. Na přednádraží bude ještě veselo, jelikož lživá a zvrácené fraška má letošní pokračování.