Virtuální realita okolo cikánů a černý rasismus v akci

Závislost na sociálních dávkách, podvody se sirotčími důchody, agresivita a speciální ochranářství humanitních fašistů dělá z cikánského etnika zátěž pro společnost. Vzorec budování virtuální reality kolem tohoto hnědočeského etnika je stejný jako ve všech aktivistických programech.

Cikánská a procikánská sdružení jsou stejně nebezpečná jako neonacisti

Různá procikánská sdružení jsou přisáta na veřejných rozpočtech a hlavní náplní v aktivitách těchto sdružení je osobní prospěch činitelů těchto sdružení. Právě tyto aktivity přilévají olej do ohně stejně jako levicová neonacistická hnutí či strany typu DSSS.

Řešení takto složitého problému nemohou být jednoduchá, musela by být komplexní a složitá, ač ve svém jádru by měly vycházet z jednoduchých základů. Požadovat po komkoliv, ať je jakýkoliv, stejné povinnosti a po splnění povinností teprve mluvit o právech. Opačný gard přináší, to co vidíme kolem sebe dnes a denně. Násilí, rasistické výpady, bití lidí a mnoho mediálního povyku.

Největším problémem je ovšem ideologizace toho všeho. Vznik cikánských stran, sdružení a podpora některých neomarxistických stran, které neměly nikdy daleko k terorismu, např. Strana zelených je absolutním problémem při řešení soužití s cikánským etnikem. Tito aktivisté dávají jejich práva a odlišnosti nad jejich povinnosti. Cikánská minorita nemá vůči společnosti žádné povinnosti, proto jejich agresivita roste a zvyšuje se. Každý si totiž dovolí, jen tolik kolik mu je dovoleno.

Proticikánský populismus

Celá situace v naší společnosti, která není řešena, spíše se tabuizuje, dává prostor populistům fašistického nebo nacistického střihu nebo populistům, kteří si z každé ideologie vyberou to nejhorší, jako např. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Okamura díky svému míšeneckému původu si myslí, že může provolávat rasistické řešení problému, která vůbec nejsou reálná. Dělá si tak jen politické body na situaci, která celou společnost tíží. A tíží i samotné Romy, kteří se snaží žít jako většinová společnost.

Ovšem sám na vlastní kůži i tento politický šílenec zažil, jaká agresivita je v cikánském etniku, které si zvyklo na život bez povinností, kdy jejich příjmy jsou nadmíru dostačující s životním stylem, kterým žijí. Jejich odpověď byla stejně rasistická, jako Okamurův japonský rasismus. Ať táhne domů do Japonska a že cikáni mají větší práva nežli on sám.

Nebudu obhajovat Okamuru, je to nemožné. On sám je vinen svými prohlášeními k eskalaci problému. Ovšem sám zjistil, že jejich nadřazenost, která pramení z nenutnosti dodržování základních povinností vůči společnosti a jejich adekvátní nepotrestatelnost a nerovnost před zákonem, jim dává pocit, že mají více práv nežli volený zástupce lidu – senátor.

Vina je u politiků, justice a policie

Pokud policie a justice nezmění přístup při řešení, vyšetřování a postihu kriminality cikánů, nezlepší se nic, tím méně nálada ve společnosti, která si uvědomuje, že tato menšina je na úkor většiny privilegována. Kdy žádný z tohoto etnika nebyl nikdy postižen za rasismus, který je trestný, naopak se trestají jen myšlenky u majority.

Cikánské vyřvávaní: Smrt bílým; nadávky do bílých kurev a sviní, vyhrožování smrtí apod. se trestněprávně a s postihem neřeší. Proto to neberou pachatelé jako rasismus, nýbrž jako normu svého chování.

Dále nevole roste v postihu opravdu závažné trestné činnosti této menšiny. Kdy za zabití dostane cikán dva roky, kdy je to soudem považováno jako neúmyslné, ač do oběti strčil. Proto si musel být vědom, že mu může ublížit. Tady neomlouvá ani demence útočníka. V jiném případě, když bráníte svůj majetek, tak Vás odsoudí na deset let. A je jedno, jak rasistický soud dospěl k výroku, ke kterému dospěl. Trest by to byl adekvátní, kdyby menšinoví vrazi byli trestání stejně, jako většinoví. Ovšem je nepřípustné, aby justice vynášela rozsudky na základě rasy, tak se u nás děje.

Police taky nepřistupuje rovně pachatelům trestné činnosti nebo v případě narušování veřejného pořádku. Policie se musí přestat bát zatýkat kohokoliv, pokud je přesvědčena, že došlo k porušení zákona, tak jak na to trestní zákoník, pamatuje nebo postihovat činnost, která je přestupkově potrestatelná. Pokud by takto Policie začala činit, tak by se změnil i přístup Státních zastupitelství. Police nesmí být zneužívání pouze na ochranu nepracujících a přiživujících se. Musí jednat rovně podle pravidla, padni komu padni.

A tady začíná i vina politiků, kteří se o téma nezajímají, jak daný problém vyřešit, nýbrž je většinově zajímá, jak problém retušovat, tím že problémovým zvyšují výplatu výpalného přes různé začleňovací programy.

Řešení?

Řešení musí být komplexní. Utnout podporu veškerých neziskovek. Tvrdé tresty pro rasistické útoky, jak černého, tak bílého rasismu. Rovný přístup policie, justice. A hlavně tvrdý postih za zneužívání sociálních dávek a různých typů důchodů. Výplatu dávek spojit s plněním povinností. Klidně nabídkou odpovídající práce na HPP v sociálně začleňujících městských firmách, které by měly na starost komunální služby. V případě odmítnutí takové práce odejmout veškeré dávky. Za špatnou pracovní morálku, takového propustit bez nároku na jakékoliv dávky.

V případě, že by nedostatek prostředků řešili zvýšenou kriminalitou, tak tuto tvrdě postihovat. Ve výkonu trestu by byla povinnost pracovat ve prospěch společnosti minimálně 8 hodin denně. Takto se dá řešit problém se všemi sociálně vyloučenými. A efekt je i rozpočtově pozitivní.