Islám není náboženství. Zakázat jej jako nacismus. Korán je větší svinstvo než Mein Kampf

Muslimové a jejich sebevražední posluhovači, kteří nevěří, se ohánění tím, že islám je náboženství, proto jakákoliv kritika je podle nich šířením náboženské nenávisti. Ovšem toto je nehorázná lež.

Ďábělský islám

Ďábělský islám

Islám jako takový je ideologií na dobytí světa jménem Koránu, což je kniha, která je stejně používaná jako nacistický Mein Kampf Adolfa Hitlera. Islám by měl by zakázán, pokud je zakázán nacismus. A nacismus je zakázán právem.

Nenávistná ideologie jménem islám

Není možné, aby jakákoliv skupina mohla u nás žádat o povolení nacistické ideologie a to ani přes to, že by nacismus prohlásili za náboženství a za ústřední výklad této zvrácené ideologie knihu jménem Mein Kampf.

Jak je tedy možné, že stejným způsobem se ohánějí muslimové s tím, že Islám je náboženstvím? Že je některé země jako náboženství uznávají? Ano. Uznávají, ale ty mají zcela odlišné tradice a kořeny. Nacismus byl v nacistickém Německu pro mnohé také náboženstvím a mnoho nacistů vidělo v Hitlerovi boha, ač to byla nelidská zrůda. Asi tak jako Mohamed.

Islám jako takový šíří nenávist a násilí vůči vyznavačům náboženství, ale i vůči bezvěrcům. Šíři nenávist a volá po smrti všech, kteří nepřijmou zvrácenou ideologii vymyšlenou člověkem, který nesl jméno Mohamed, tak jako nacisté vraždili své kritiky, tak i muslimové masově vraždí lidi, kteří odmítají korán. „Uvěř, nebo zemřeš,“ je jedna z hlavních myšlenek islámu.

Náboženská svoboda se nemůže vztahovat na vyznavače zločineckých ideologií

Náboženská svoboda se nemůže vztahovat na vyznavače islámu, když se nejedná z pohledu českých kulturněhistorických kořenů o náboženství a v historii byli mohamedáni vždy vetřelci a byli vyháněni do míst, kde satan konal své reje přes své muslimské sluhy.

Islám je jen ideologie, která šíří smrt, nenávist a strach – plně srovnatelná s nacismem. Proto zákaz islámu v rámci České republiky a následná kriminalizace vyznavačů této ideologie, která propaguje a schvaluje genocidu, neodporuje českému právnímu řádu, když vyznavači nacismu jsou kriminalizováni. Rozdíl mezi nacismem a islámem je nulový.