Kumarova bájná lhavost, když není problém, tak si jej vymyslí

Kumar Vishwanathan vypustil do světa přes ČTK další lež, tak jak to umí jen on. Prostě se kolem Přednádraží nic neděje, televizní štáby odjely, MF DNES taky přijde jen sporadicky a ne denně, Banga má starosti sám se sebou a v tom všem zůstal Kumar sám. A jeho podnikání na neštěstí jiných potřebuje světla ramp a mediální viditelnost, aby všem mohl tvrdit, jak je prospěšným, to že obyvatelé Přednádraží zneužívá a dělá s nich cvičené opičky, jsem psal zde.

Jakou báchorku si Kumar vymyslil tentokráte? Tak podle něj, tak jak to ČTK sdělil, se chystá sociální odbor městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odebírat děti z rodin obyvatel Přednádraží, kdy v nevyhovujících bytech, které jsou podle úřadů neobyvatelní a zdraví nebezpečné, přímo na životě ohrožující, žije 15 rodin s dětmi, což je celkem 46 dětí, (cca 3 děti na rodinu).

Mluvčí obvodu Jana Pondělíčková se pro ČTK vyjádřila, že nic takového neplánují, že pracovníci sociálky místím pomáhají vyřizování se sociálními dávkami a upozorňují je na nová místa na ubytovnách, kam by se mohli přestěhovat. Docela jí věřím, jelikož pokud by tyto děti odebrali z rodin, tak by nepomohli nikomu. Ústavní péče je daleko dražší a ty děti jsou na takový život zvyklé, nepoznaly nic jiného, takže by spíše mohly utrpět kulturní šok, a to i někde v ústavu.

Na tomto je evidentní, že Kumar Vishwanathan je nebezpečný při vytváření virtuálních realit, že cikány zneužívá ve svůj ekonomický profit a naší republiku pak v očích světové veřejnosti špiní. V celé Evropě je problém s cikánským etnikem a ne jen poslední dobou. Jan Hus napsal L. P. 1409, cituji: „Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající.” Ovšem o České republice se mluví jako o zemi největších rasistů a xenofobů. Kdo za to může? Kumar sám určitě ne, ale Česká televize má taky svůj podíl, jelikož různým Kocábům a jiným pomatencům dává nevšední prostor na vytváření virtuálních realit. Miloš Zeman jasně vzkázal: „Kdo nepracuje, ať nejí!“