Páteční výzva ODS

Vážené poslankyně, Vážení poslanci ODS,
není tomu zase tak dávno, kdy jste již jednu páteční výzvu dostali, a nejen Vy, byla to výzva obecnější a všem členům a sympatizantům ODS, kterou inicioval Váš bývalý předseda Mirek Topolánek. Není asi od věci připomenout ji. Nebojte se, nebudu ji citovat a ani přikládat, komu něco sdělila, ten si ji uchoval v paměti. Ptáte se, proč Vás oslovuji? Nedělám to prvně, protože mi není osud naší vlasti lhostejný. Již v minulosti jsem Váš poslanecký klub oslovil, ovšem to byl v jiném složení, jelikož to bylo začátkem minulého volebního období. Tehdy jsem některé z Vás, nebo Vaše kolegy varoval před koaličním vládnutím s KDU-ČSL a SZ. Koalice byla ustavena, ovšem ani Vaší straně a ani České republice příliš neprospěla. A jsem tady opět s další výzvou, jelikož dle mého názoru je ODS před dalším milníkem, kdy neprospěje sama sobě a už vůbec ne našemu státu.

Byl jsem dlouhodobým voličem ODS. Nikdy jsem žádnou jinou stranu nevolil. Byl jsem sympatizantem ODS. Spolupracoval jsem v rámci Modrého týmu na předvolební kampani k tomuto volebnímu období, jako i na volební kampani před volbami komunálními. A přesto se mé cesty s ODS rozešly. Proč je tomu tak? Způsob vedení strany pod Petrem Nečasem, jeho způsob vedení vlády, tak jako jeho vystupování, je v rozporu s dlouhodobou vizí ODS, volebními programy a sliby.

Ptám se, proč nezasáhnou dílčí organizace strany, proč nezasáhnou členové strany, proč není slyšet kritika, co se stalo s ODS? Stačí Vám propad preferencí vykoupený vládnutím a neprosazování svého volebního programu? Kdy ústupky Kalouskovi a TOP09 jsou již tak nepřípustné, že pád vlády by byl jen tím nejmenším a určitě i vysvobozením ODS ze zlého snu, který si nyní prožívá. Ono hrozba, která visí ve vzduchu, je daleko větší, než pád vlády.

Je konec měsíce a na 4. září 2012 je svolána 45. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kdy pod bodem číslo 2 je kontroverzní návrh vlády, označený jako sněmovní tisk 695/3. Jako poslanci, kteří jste dali důvěru vládě rozpočtové odpovědnosti, otevřete oči. Zjistíte, že vládní návrh sněm. tisk 695/3 není rozpočtově zodpovědný. Naopak tento vládní návrh, který zavádí trest za úspěch, je přímo rozpočtově nezodpovědný a hloupý. Jak jinak nazvat milionářskou daň, kterou zavádí. Maskovat to může vláda jakkoliv, ale je to milionářská daň. Jak nazvat v době propadu hospodářství a růstu HDP zvýšení DPH?

Dá se to nazvat i jinak. Jak? Jako socialistický balíček proti všem schopným, podnikavým a sebevědomým občanům, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svou obec, za stát. Zdají se Vám tato slova povědomá? Ano měly by, toto je kousek Vašich stanov, článek 2, odst. 1, písm. a).

Ovšem dočteme se ve Vašich stanovách i toto: „Být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoliv socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice,“ článek 2, odst. 1, písm. d. Jak jinak nazvat milionářskou daň a nemravné navyšování DPH, které podváže ekonomický rozvoj, nežli projev socializující a kolektivující v ekonomice.

Dále si Vás dovoluji upozornit, že Váš mandát je od voličů, nikoliv od strany, proto základním rozhodnutím, jak hlasovat je Vaše svědomí a ne lkaní slabého předsedy strany a neschopného premiéra Petra Nečase, jelikož ve Vašich stanovách se mimo jiné dočtete i toto: „Být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek,“ (článek 2, odst. 1, písm. e) a „být stranou, jejíž sociální politika nepovede k rovnosti v přerozdělování, ale k rovnosti v příležitostech k uplatnění,“ (článek 2, odst. 1, písm. f).

Věřte, že je pouze a jedině správně daňový balíček neschválit. Je správné nechat jej spadnout pod stůl, určitě v takové formě, jak jej vláda předložila. Prostě sněmovní tisk 695/3 nemůže nikdo příčetný z ODS přeci podpořit. Ovšem jednou se tak stalo, v prvním čtení. Každý má právo na omyl a na prozření. Nyní máte neopakovatelnou šanci tuto chybu odčinit. Vzpomeňte si na čin senátora Kubery, který tento daňový paskvil v Senátu nepodpořil.

Vážené poslankyně, Vážení poslanci ODS, probuďte se s letargie. Hajte svůj program, své zásady, své stanovy, řekněte jasně Petru Nečasovi: „Tak takhle dál ne!“ A neschvalte výše zmiňovanou novelu. Uškodí nejen České republice, ale i Vaší straně. Jak můžete dělat socialistickou politiku, kdy zavádíte nové daně a stávající zvyšujete. Přestaňte porušovat hlavně Vaše vlastní stanovy, ty byste měli ctít ze všeho nejvíce. Ty Vám dávají legitimitu. Členové stran, kteří takto nečiní, ze svých stran dělají jen něco na úrovni spolku včelařů. A pozor podpora Vaší strany padá. Kalouskovy padáky nepomohou, jelikož byly vždy nefunkční, ihned od jejich nákupů.

Závěrem, doufám, že se nestanete stranou, která by byla pro většinu Vašich voličů nevolitelnou, tím že nerozeznáme rozdíl mezi Vámi a ČSSD. Pokud Vám jde pouze o moc, tak se soc. dem. spojte, bude to férovější, nežli podporovat sněmovní tisk 695/3.

Poznámka autora: O výsledku budu jmenovitě informovat.