Tonoucí ODS se Václava Klause chytá

V posledních dnech sílí názory jednotlivých vlivných straníků z ODS, aby bývalý prezident Václav Klaus kandidoval na kandidátce ODS do Evropského parlamentu. Co to znamená? Je to přiznání, že lidé v ODS už sami cítí, jak rychle se blíží další velká volební porážka skoro úpadek strany? Václav Klaus je velmi kvalitní značka. Když zvážíme, jaká mediální likvidační kampaň byla vůči němu vedena. Po dobu několika měsíců byl mediálně ostřelován. Jeho obliba, ač je to politik velmi vyhraněných názorů, co se našeho rybníčku, ale i světově týče, výrazněji neklesla.

Proto považuji podobné úvahy z řad ODS za hloupé a motivované jen jedním. Tato motivace je zneužití osobnosti Václava Klause k záchraně strany. Václav Klaus ODS zakládal, ovšem to byla ODS zcela jiná. Dnešní vedení ODS by za dob Václava Klause snad nepředsedalo ani místním sdružením. Kvalitní lidé ze strany odešli a zbytek kvalitních, co zůstává, je utlačováno těmi neschopnými nebo všeho schopnými.

Navíc nedokážu si představit odpovídající politickou funkci, která by byla spojena se zvolením bývalého prezidenta členského státu EU do Evropského parlamentu. I funkce předsedy Evropského parlamentu je funkce zcela nedostačující, pro bývalou hlavu státu. O dalších funkcích vycházejících z Lisabonské smlouvy ani nemluvě. Navíc sám Václav Klaus s Lisabonskou smlouvou nesouhlasil, proto je skoro nemožné, aby nějakou funkci definovanou v Lisabonské smlouvě v rámci EU obsadil.

Václav Klaus je velmi otevřenou a tvrdou opozicí vůči většinovému proudu v Evropské unii, proto je nepředstavitelné, aby obsadil funkci, která by odpovídala jeho postavení, zkušenostem a minulosti. Samotný předseda Evropské komise by byl postavením nedůstojným, jelikož vliv komise je nesmírný, avšak je převážně mocensko-byrokratický, což je v přímém rozporu s myšlenkovými pochody a ideologií Václava Klause.

Snaha ODS o lákání exprezidenta do jejich vod je sice pochopitelná, ovšem je zcela mimo reálné a rozumné myšlení tvora homo politikus. Taky v běžném životě platí pořekadlo o tom, aby se dvakrát do stejné řeky nevstupovalo. V ODS se patrně bojí, aby Václav Klaus v Evropských volbách nepodpořil jiné politické uskupení. Ovšem jak všichni víme, exprezident se ve svých názorech sice vyvíjí, ale tyto nemění. ODS se ve svých názorech spíše nevyvíjí, ovšem zase je razantně mění. Pokud se za éry Václava Klause dala ODS považovat za stranu pravicovou, za Mirka Topolánka spíše za stranu pravého středu, tak dnes za Nečasovy partičky je ODS stranou silně středolevou. Změnit směřování ODS doprava jí nepomůže ani angažmá Václava Klause. Straně to nepomůže a osobě bývalého prezidenta by to výrazně uškodilo.

Proto je asi přijatelnější myšlenka, že Václav Klaus bude velmi aktivní ve svých přednáškách, v Institutu, v šíření konzervativních myšlenek a duchovní opozicí zvráceného levicového směru, který opanoval Evropskou unii a s Obamou i USA. Výrazný pravicový myslitel je daleko nebezpečnější pro socialisty, nežli nějaký poslanec Evropského parlamentu, jelikož z Evropského parlamentu nejste skoro vůbec slyšet, když mocní dnešního světa nechtějí.

Napadá mne hříšná myšlenka. ODS je motivována evropskými socialistickými silami, aby Václava Klause kandidaturou do Evropského parlamentu částečně znemožnila a tím pomohla našim havloidním silám v boji proti němu. Jeho uklizením do Evropského parlamentu, by eliminovali jeho vliv na politický vývoj v Evropě.

Spíše za těmito snahami z ODS bude jen obyčejné sobectví a strach z neúspěchu v dalších volbách v řadě, který je pro tuto partaj nevyhnutelný, pokud něco na své reálné politice nezmění. Jen jde o to, kdo ještě ODS uvěří, když z posledního volebního programu nesplnila zhola nic, spíše přesně naopak.