Zdravé jádro obhájilo volební sliby ODS

V pátek jsem rozeslal všem poslancům Poslanecké sněmovny, kteří byli zvoleni za ODS svou Páteční výzvu právě jim. Dále jsem to poslal na regionální a oblastní sdružení, jako i medializoval vydáním. Nepředpokládal jsem žádné velké reakce, ovšem alespoň zdvořilostní odpověď za příchozí e-mail. Tak se to v civilizovaných společnostech, tam kde se neskáče po stromech, dělá. Alespoň takovou formou: „ Děkuji za Vaši e-mailovou zprávu, beru jí na vědomí.“ Ovšem sněmovna má systém své pošty nadstaven, tak že zpráva o přečtení toto nahrazuje, je to nedostačující, ale alespoň takto na poslance jejich systém myslí. Nicméně z oblastí a regionů až na jednu výjimku, nic. Nebudu tady nikoho jmenovat, kdo mi a co odpověděl, byly to odpovědi souhlasné a byly dvě, jeden poslanec a jeden předseda oblastního sdružení.

Dále jsem Vám slíbil, že budu referovat, kdo a jak hlasoval. Vím, můžete si to najít na serveru Poslanecké sněmovny, ovšem, tam je ukázáno, jen jak kdo hlasoval a bez komentáře, já si teda dovoluji přidat i komentář.

Kdo se zpronevěřil programu strany, kdo ignoroval ideu a programové cíle strany, kdo nedodržel svým hlasováním Stanovy ODS? Kdo hlasoval pro daňový balíček, který by zvýšil daně?

Jsou to tito poslanci za ODS: Walter Bartoš, Zdeněk Boháč, Pavel Drobil, Lenka Kohoutová, Petr Nečas, Jaroslav Plachý, Pavel Staněk, David Šeich, Jaroslava Wenigerová, Václav Baštýř, Jan Bureš, Zdeňka Horníková, Jaroslav Krupka, Miroslava Němcová, Jiří Pospíšil, Zbyněk Stanjura, Jan Vidím, Jan Bauer, Jan Čechlovský, Dana Filipi, Tomáš Chalupa, Jan Kubata, Vít Němeček, Aleš Rádl, Pavel Suchánek, Boris Šťastný, Vladislav Vilímec, Marek Benda, Jana Černochová, Jana Fischerová, Miroslav Jeník, Jaroslav Martinů, Jan Pajer, Ivana Řápková, Pavel Svoboda, Jiří Šulc, David Vodrážka, Petr Bedl, František Dědič, Radim Jirout, Václav Mencl, Jiří Papež, František Sivera, Igor Svoják a Ivana Weberová.

Všichni tito se postavili prosti společnosti, která má aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek. Tito poslanci a dva vysocí ústavní činitelé (premiér – Petr Nečas, předsedkyně Poslanecké sněmovny – Miroslava Němcová) nám všem voličům ODS a vlastně všem okolo ve volební kampani otevřeně lhali. Oni jsou ti REBELOVÉ, oni zradili program, morální hodnoty jen za udržení moci, která je neudržitelná a likviduje, jak naší ekonomiku, tak morálku v lidech, jejich stranu a pravici vůbec.

Ovšem v tomto stádečku černých ovcí se našly i ovce bílé. Těch motivů, proč hlasovali, jak hlasovali, tam asi bylo více. Proč řešit jejich motivy, že hlasovali tak jak hlasovali? Prostě hlasovali s programem a se svým svědomím, nejsou žádní stateční a ani rebelové, spíše je to zbytek zdravého jádra, který v poslaneckém klubu ODS zbyl.

Proto děkuji jmenovitě těmto poslancům ODS: Ivan Fuksa, Tomáš Úlehla, Radim Fiala, Marek Šnajdr, Jan Florián a Petr Tluchoř.

Jen se zase a opětovně pozastavím nad Borisem Šťasným. Den v předvečer měl plná ústa, jak je to špatné, hlasovat o navýšení daní, jak je to proti programovým principům, proti všemu. Kroutil se před redaktorem v TV jako had, že s tím má morální problém a jak hlasoval? Tak to je zřejmé z výčtu výše. Když s tím měl morální problém a provedl to, tak je bez morálky, tak jako výše uvedení, zrádci a lháři voličům.

Nakonec program strany, za kterou byl zvolen, obhájil i Michal Doktor, který se již na vývoj v partaji nemohl dívat a raději ji opustil a pak kontroverzní poslanec s pozastaveným členstvím v ODS a bývalý pražský primátor Pavel Bém. Taky neřešme jejich motivy, které je vedly k tomuto hlasování, jelikož dodrželi své volební sliby, které celá ODS voličům dala.