Vnitro je ústav chovanců

Je to potvrzeno a naše redakce má listinné důkazy přímo z „dílny“ Ministerstva vnitra České republiky, že Vnitro je ústav chovanců a že CTHH je podle sdělení jednoho z chovanců něco jako „tajnou službou,“ jelikož hybridní členové tohoto ministerského týmu jsou v utajení.

nevychovaný StBácký Chovanec z ČSSD

Dne 8. února 2017 jsem jako statutární orgán vydavatele zaslal k rukám ministra vnitra Milana Chovance přípis ve věci Dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, kdy jsem se dožadoval zveřejnění těchto informací o Centru proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). Celé znění dotazu naleznete ZDE, kdy z něj krátce cituji čeho jsem se to dožadoval, jakých informací jsem chtěl, aby byly zveřejněny:

Jmenovitý seznam rezidentů, pracovníků, příslušníků, externistů a všech osob, které figurují, fungují, kooperují, kolaborují a jsou odpovědny za chod, práci a výsledky výstupů Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (dále jen „CTHH“), kdy tento seznam nechť je u každé osoby doplněn o informace, jakou funkci daná osoba vykonává v rámci CTHH, v jaké právním vztahu je daná osoba k CTHH a Ministerstvu vnitra, jakou náplň práce má daná osoba, komu je daná osoba odpovědna a jakou odměnu si daná osoba nárokuje či jí byla přislíbena za činnosti v rámci CTHH.

Odpověď byla velmi rychlá, ale nepřekvapivě ten přípis, co poslali z Ministerstva vnitra připomínal jen pokálený papír. Ovšem kdo odpovídal? Odpovídal ředitel Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality David Chovanec. Ano čtěte správně, další Chovanec na ministerstvu vnitra. Kolik tam mají chovanců a kolik tam je vůbec Chovanců.

Chovanec odmítl zveřejnit informace o CTHH, ač jiný Chovanec z téhož úřadu a přímo ministr předem avizoval, že CTHH nebude nic tajit a že bude transparentní. Ovšem jen hlupák by věřil politikovi z ČSSD, kdy u politiků, především z ČSSD, je jednoduché poznat, kdy lžou. Vždy u toho pohybují rty.

Přípis Ministerstva vnitra, kterým odmítá zveřejnit informace o CTHH – ZDE.

„Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu,“ píše ředitel David Chovanec, kdy vlastně odmítl podat prvotní informaci a tím zamítl podání vlastně jakékoliv informace, když není seznam „agentů“, tak není ani možné zveřejnit cokoli.

Takže dle výše uvedeného je možné konstatovat, že Ministerstvo vnitra je ústavem, kde jsou minimálně dva Chovanci, a kde jsou Chovanci mohou být i chovanci, alespoň se to tak jeví.

A pak se David Chovanec, ředitel, změnil tak trochu na ministerského klauna, jelikož ze sebe vypotil toto: „Poskytnutí všech požadovaných údajů by mohlo umožnit vyvíjet na dotčené osoby nátlak, usnadňovat jejich skandalizaci, mohly by se stát i terčem útoků na jejich osobnost a majetek, příp. na osoby a majetek jejich příbuzných, a to zejména ze strany osob, které mají zájem na znemožnění jejich pracovní činnosti a plnění úkolů CTHH, potažmo Ministerstva vnitra. Nejde o případ úředních osob vykonávajících běžnou úřední činnost, ale o úřední osoby působící v útvaru, který je přirozeným terčem zájmu subjektů a entit, jejichž cílem je narušení vnitřní bezpečnosti České republiky. Tím je dán zvýšený zájem na jejich ochraně, podobně jako je tomu u korespondujících útvarů Policie ČR nebo zpravodajských služeb, zabývajících se typicky extremismem nebo vnitřními či vnějšími hrozbami, rizikovými pro zájmy České republiky.“ Tímto textem jasně ředitel Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra David Chovanec potvrdil, že CTHH je „tajnou službou,“ když toto centrum přirovnal ke zpravodajským službám.

K čemu má Milan Chovanec na svém ministerstvu, dle všeho, nelegální „tajnou službu“? To se profláklo nedávno, CTHH chce zabránit možnému ovlivnění voleb, to v překladu také může znamenat, že CTHH může volby přímo ovlivňovat a to ve prospěch ČSSD. Je to spekulace? Pokud by to byla spekulace lichá, tak by byl přeci daný dotaz transparentně zveřejněn a nedočetli bychom se například další bláboly:

„Za této specifické situace je odpovědností i morální povinností České republiky nevystavit odpovědné úřední osoby útokům pro plnění nastíněných úkolů v oblasti vnitřní bezpečnosti nebo ve snaze plnění těchto úkolů znemožnit. Zájem na jejich ochraně tedy převažuje nad zájmem jiných osob či subjektů zjistit o nich co nejpodrobnější informace, a to třeba právě i pro cíle mimoběžné s cíli informačního práva, ale pro cíle, kterým právní řád neposkytuje ochranu, jako může být třeba šikana, denunciace nebo snaha znemožnit plnění úkolů v zájmu České republiky. V takovém případě už ostatně nejde ani o výkon informačního práva, ale o jeho zneužití, kdy zneužití práva obecně nepožívá právní ochrany,“ uvedl asi i bez zardění David Chovanec z ministerstva Milana Chovance. Takže kde mají Chovanci hnízdo? Asi na Ministerstvu vnitra, které by mohlo být klidně i hnízdem chovanců.

Ve věci bylo využito práva na podání rozkladu, který byl doručen Ministerstvu vnitra, opět k rukám Milana Chovance, dne 20. února 2016. Uvidíme, který chovanec nám odpoví. Třeba nějaký třetí Chovanec, a nebo to bude jen chovanec.

Rozklad proti zamítnutí podání informace Vnitrem je ZDE.

Je asi přirozené, že daný rozklad byl psán velmi jízlivě, ale to mohou také chovanci čekat, když se za peníze daňových poplatníků chovají, tak jako se chovají. Malá ukázka: „Předpokládám, že text rozkladu bude na vyšší úrovni, než rozhodnutí ze dne 16. 2. 2017, č. j. MV-22749-2/OBP-2017, které a to si dovolím opatrně namítat, spíšepřipomíná tři listypomazané výkaly, nežli text rozhodnutí od úředníka, který živ je z veřejných rozpočtů, které jsou naplňovány občanskou aktivitou tvorby hodnot, kdy ovšem o činnosti pana ředitele se spíše dá konstatovat, že výstup zaslaný jako rozhodnutí je spíše výstupem zažívacího traktu.“

O dalším dění s chovanci budeme podrobně informovat. A je také možné, že na Davida Chovance bude podáno trestní oznámení pro přečin úřední osoby podle § 329, odst. 1, písm a, b, c a dále podle § 330 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, to však po poradě s právníky našeho spolku, který je vydavatelem deníku VlasteneckéNoviny.cz. O případném trestním oznámení, jeho textu a průběhu šetření v dané věci budeme také transparentně informovat.