Stav Ruské demokracie z pohledu složitosti registrovat novou politickou stranu ve srovnání s ČR. U nás je to čtrnáctkrát složitější, nežli v Rusku

Nejde srovnávat život v Ruské federaci se životem v České republice, z mnoha pohledů je to něco, co je neporovnatelné. Rozloha obou zemí je úplně jiná, diametrálně se liší. Češi se Rusům neblíží v povaze a mentalitě skoro vůbec, ač máme být všichni Slované. Ono Češi se více křížili s okolními germánskými kmeny, takže jsme na tom zcela jinak. Ale jedno se určitě srovnat dá. Zasekneme sekeru do nejživějšího. Do stavu demokracie a posuďme jeden velmi základní demokratický pilíř a to obtížnost založení politické strany. Tak sedněte si. On už nadpis napovídá: V Česku je to mnohem obtížnější založit politickou stranu, nežli v Rusku.Politická-korektnost

Vycházejme z platné legislativy u nás a v Ruské federaci. V České republice na registraci nového politického subjektu potřebujete petici, to v Rusku také. U nás potřebujete sesbírat podpisy jedné tisícovky petentů a v Rusku stačí podpisů také jen tisíc. Tuto novelu zákona navrhl Vladimir Putin, jelikož je to dostačující, podle něj a dávno již je v platnosti. V minulosti měli požadavek na pět tisíc podpisů, ale ruských občanů je „krapet“ více.

Tak co Rusofobové??? Mrkáte na drát? Nebo máte tak vymyté mozky, že raději šíříte zlo, lži, nenávist a zavíráte oči před fakty? Tak ano, máte svůj havloidní vzor, deviantního alkoholika Havla, který ve svém alkoholovém opojení nikdy nevěděl, co je pravda a co lež, hlavě byl rád, že může škodit a hamounit.

Tak a nyní se podívejme na stav populace. Česká republika disponuje 10,5 miliony obyvatel a Ruská federace jich má 147,5 milionů. To znamená, že ruská populace je 14,04x početnější nežli ta česká.

Takže v Rusku je založení stany 14x jednodušší. Tolik fakta. Není to tvrzení, že u nás je 14x méně demokracie, je to jen podhled na fakta a načůrání do havloidního mraveniště, které je plné nenávisti, lží, závisti a rusofobie. Člověk by měl mít rád všechny civilizované národy, pak je o to více člověkem.