Tiskové prohlášení: V České republice pronásleduje policejněprokurátorská mafie novináře za jejich činnost

Česká republika je policejně totalitním státem, jelikož v České republice jsou pronásledování novináři, kteří si dovolí informovat jinak než hlavní mediální proud. V rámci tohoto pronásledování jsou pošlapávána lidská práva, jsou porušovány platné zákony, Ústava, jako i Listina základních práv a svobod. „Honem na čarodějnice“ policejněprokurátorské mafie je kriminalizace novináře a zástupce vydavatele, kdy cílem těchto zločinných uskupení je převáženě zákaz činnosti. Tedy umlčet Hlas pravdy.

Politická-korektnost

Dnes jsem si převzal obžalobu na svou osobu, kterou mi zaslal soud i s předvoláním na Hlavní líčení, za činnosti novináře. Je ovšem velmi zajímavé, že jsem nikdy nebyl Policií ČR podle platných zákonů obviněn a nikdy mi v souladu splatnou legislativou nebylo sděleno zahájení trestního řízení, na což jsem opakovaně upozorňoval Policii ČR, OSZ i KSZ, kteří toto ignorovali. Proto lze snad i mluvit o spolčení?

Bližší informace budu sdělovat až po poradě s advokátem, ale budu Vás pravidelně informovat o tom, jak je v České republice pošlapávána svoboda slova, svoboda médií a jak jsou v ČR pronásledování novináři, kteří nehrají hru na klamání veřejnosti.

V médiích schválených dnešním zločineckým režimem čtete, že Rusko je zločinné, že pronásleduje novináře. Pokud tomu tak je, jako že se to nikdy neprokázalo, tak Česká republika je na tom ještě hůř, jelikož já pronásledován s výkonem činnosti novináře OPRAVDU JSEM!