Pražské Městapo plné ozbrojených buranů

Městský strážník Martin Lang má za sebou dva zásahy, kdy bez důvodu zranil dva mladíky. Byl na ně vulgární, nadával jim a vyhrožoval. Takové jednání je ovšem u ozbrojené městské složky zcela běžné a nejenom v Praze. Oproti Policii ČR, která má své kontrolní mechanismy a nezávislé kontrolní mechanismy, Městská policie je řízena a kontrolována jen městem. U Policie ČR jsou její příslušníci vzdělávání a s výcvikem. Orangutan v uniformě městské policie nemusí mít nic, stačí mu jen tupost, agresivita a ochota šikanovat.

Lang při dvou na sobě nezávislých zásazích napadl bezdůvodně občany. Je to za krátkou dobu další zdokumentovaný případ násilí a zvůle vůči občanům od Pražského Městapa. Násilí tzv. strážníků se šíří jako mor. Nepravomocně odsouzení strážníci za fyzické napadení při zásahu z Lázní Bohdaneč jsou jen vrcholkem pyramidy. Ovšem každý čtenář potvrdí, že nejednou se setkal se strážníkem primitivem, který zákony neznal, ale šikanovat uměl a vyhrožoval.

Městské policie se převážně orientují na určené „podnikání“ města, kdy udělují pokuty za parkování, někdy velmi rozporné. Nechávají odtahovat vozidla, nasazují botičky. Měří rychlost v místech, kde je určená rychlost velmi sporná, zda ještě platí či nikoliv, sami to neví. Šikanují pejskaře a vůbec každého, kdo se pohybuje ve veřejném prostoru v jejich blízkosti.

Tyto organizace jsou absolutně zbytné, jelikož jevy se kterými „bojují“ nijak neovlivňují. Obyvatelstvo se jim otevřeně vysmívá do obličeje. Proto se není co divit, že nějaký orangutan napadá bezdůvodně lidi v uniformě pražského Městapa. Takový by měl dostat oranžovou vestu a jít sbírat psí hovínka, tak minimálně rok, aby si uvědomil, že je živ z veřejných peněz a má za to být veřejnosti vděčný.