Katolická buzna Putna, degenerovaný Schwarzenberg a zhovadilí havloidi jako česká jelita diktují z pražské kavárny

Palcový titulek největšího českého bulvárního deníku, který se jen seriozně tváří, hlásá: „Msta za Zlého dědka či Zemanův systém?“ Ano jedná se o titulku Mladé fronty DNES. Česká jelita z pražské kavárny začaly bít na poplach, když prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Katolickou buznu Putnu profesorem, ač byl akademickou obcí na profesuru navržen. Schwarzenberg se ihned probral ze svého medvědího spánku a přispěchal se srovnáním Zemana s Gottwaldem, tím zase a opakovaně potvrdil svou šlechtickou degeneraci. Ani zbylí zhovadilí havloidi nezůstali stranou.

Musím zase a opakovaně zdůraznit, že Zemana nemohu vystát stejně a rovně jako Schwarzenberga, oba tito pánové jsou pro mne ve vrcholné politice nepřijatelní, proto se nechci Zemana v žádném případě zastávat a taky to neudělám. Jen připomenu, že pokud prezident na návrh akademické obce jmenuje profesory, tak to neznamená, že to je jeho povinností. Stejně tak jako v případě velvyslanců a podobně. Naše Ústava je koncipovaná tak, že ústavní činitelé mají určité své pravomoci a vzájemně se kontrolují, tak je to taky dobře. Nyní to zabránilo tomu, aby Katolická buzna byla jmenována profesorem. Napříště by mohl být profesorem jmenován třeba nějaký pedofil, zoofil či nekrofil.

Katolická buzna Putna (vlevo)

Proč česká jelita z pražské kavárny a jiní zhovadilí havloidi bijí na poplach? Tak předně to bude tím, že bůžek a modla jejich sekty sama měla homosexuální sklony. Blízcí z Havlova okolí toto potvrdili a sám Pavel Landovský se zmínil, že vztah Olgy a Václava byl spíše vztah syna a matky. Tím je dáno, že v těchto kruzích veřejně proklamovaná homosexualita je brána jako něco běžného a všedního. Ano homosexualita je dnešní společností tak brána. Taky proč by tak brána být nemohla? Ovšem sexuální orientace, ať je jakákoliv, je intimní záležitostí jedince a neměla by být považována za nějakou přednost a veřejně vystavována na odiv.

Jaký může mít morální profil člověk, který se hlásí ke křesťanství a sám propaguje homosexualitu, když samotné víře toto odporuje? Jaký může mít morální profil sám Putna, když sám sebe veřejně označuje za katolickou buznu? Je to jen nízký homosexualista, který je deprimován patrně svou sexuální abstinencí? Jelikož pokud se pasuje za katolíka, tak nemůže sexuálně žít, pokud cítí svou homosexuální orientaci, jelikož toto odporuje jeho víře. Proto, aby zabránil svému životu v hříchu, tak musí žít v celibátu.

V tomto celém kontextu je třeba věnovat pozornost i rozhodnutí nizozemského soudu o žádné společenské nebezpečnosti sdružení, které v Nizozemí prosazuje legalizaci pohlavního styku dospělých s dětmi. Je proto důležité položit si otázku: Nebyla celá homosexualistická kampaň zaměřena k tomuto cíli, aby pedofilie byla společností brána jako něco normálního? Ono totiž největší výskyt pedofilie je právě mezi homosexuály.

Rozhodnutí Miloše Zemana je v tomto případě správné, jelikož jako hlava státu by měl dbát na to, aby nejmenoval kdejakou Katolickou buznu čímkoliv, kdy by tato osoba měla reprezentovat naší společnost a je jedno na jakém poli.

Samotné samooznačení Putny za katolickou buznu je hraničící s perverzí, kdy svou sexualitu dává na odiv jako něco vznešeného. Dále taky může být podezření, že sám Putna předem a v čemkoliv počítá s pozitivní diskriminací a tím se chová ještě amorálněji, tak jako ovšem všichni zhovadilí havloidi.