Jak vůdce českého fašistického plebsu Kalousek pořádal hony na Grófa Báthoryho

Příběh začal celkem nevinně a na šlechtické úrovni, kdy se představitel šlechty rakouské s představitelem šlechty uherské milými urážkami častovali. V takovém případě by měl plebs držet hubu, jelikož to nepatří vůbec ke slušnosti pozorovat a už vůbec komentovat, jak se šlechtici urážejí. Pokud se vůbec uráželi. To přeci nemůžeme vůbec my plebejci soudit, je to přeci jejich svět. Jenže to by jeden šlechtic, nějaký Kníže Schwarzenberg, nesměl být představitelem rodové větve, která český fašismus zakládala a nacistické okupanty v zemi vítala a ve spolupráci s nimi soukromý rodový koncentrační tábor v Letech stavěla.

Gróf Ladislav Báthory

Gróf Ladislav Báthory

To pak už není příběh nevinný. To se tady na fašistického guru sáhlo a to se přeci neodpouští. To pak všichni havloidi bili na poplach. Jak jinak si vysvětlit, že byl Gróf Báthory za „starého fašouna“ nazván? V Čechách vždy platilo, že zloděj zloděje zlodějem nazývá, tak proto i knížecí pohunek Kalousek se postavil do čela boje proti „starému fašounovi,“ ač poddaným fašistického Knížete sám je. Dnešní dny pravdu ukázaly, že spolek havloidů kolem Schwarzenberga je spolkem fašistickým. Sám vůdce TOP 09 se po ukrajinském Majdanu procházel a jako apoštolové jej provázeli hnědokošiláči Štětina a Kocáb, který jim tam i zpíval.

Čeští fašisti umějí dělat hony na lidi, takové hony, že svou oběť až k smrti uondají. To se stalo i spisovateli, dramatikovi a redaktorovi Lidových novin Karlu Čapkovi, který světu slovo ROBOT nadělil a pak k smrti českými fašisty za II. republiky Československé byl uhnán. Ať počítáme, jak počítáme, tak II. republika vznikla k prvnímu říjnu a Karel Čapek podlehl českým fašistům už na Štěpána toho stejného roku.

Gróf Báthory má to štěstí, že je krve šlechtické a jeho rod na Uhrách byl rodem významným, tudíž s kořínkem silným, jelikož takového štvaní si zažil vícero, nežli pan Čapek. Na Grófa používali všelijakou nelidskou brutalitu pomluv, lží a to vše médii se šířilo. Na štvaní Čapka měli jen noviny, na štvaní Báthoryho čeští fašisti měli internet, televizi a především propagandu. Do štvanice se zapojili snad všichni od důlních předáků, přes kulturní fašistickou frontu havloidů i poslední ministři, či taky vědci a dva ze tří prezidentů, ale i přehršel kandidátů na ně. Zapomenout nesmíme ani na pražská fašistická kavárenská jelita.

Je to spodivem, ale ta nejbrutálnější propaganda nevedla ke smrti Grófa Báthoryho, ač si to všichni čeští fašisté, i jeden poloblb z Vysočiny, přáli. Protože pokud by platilo pravidlo štvanice na Čapka, tak by se Gróf Báthory měl do rakve složit někdy k prvnímu Máji roku LP 2011. A na místo toho je tady stále, Gróf Báthory, a stále jim, těm všem českým fašistům, bude nahánět hrůzu a svou přítomností jim jejich prasečí povahy donekonečna připomínat. A to až do jejich skonu, do doby než si je nejvyšší k poslednímu soudu předvolá.

Co z toho plyne? Karla Čapka si stále jako oběť českých fašistů připomínáme a i za dalších sto let si jej budeme připomínat, jenže malí žáčci škol budou vědět, že čeští fašisté chtěli stejným způsobem i Grófa Báhtoryho uštvat, jenže to se jim nepodařilo. To budou doby, kdy po Knížeti Schwarzengerském ani pes neštěkne, ale legenda představitele silného šlechtického uherského rodu Grófa Ladislava Báthoryho bude stále žít a všem českým fašistům bude stále i po smrti své krev pít, jako jeho předkyně Alžběta údajně pila.