Jako dárek k narozeninám pro rudou Martu trestní oznámení

Rudá Marta, Mgr. Marta Semelová se narodila 1. března 1960 a já místo blahopřání a dárků jsem na ní dnes podal trestní oznámení za její projev, který přednesla dne 24. února 2012, kde vychvalovala zločinecký komunistický režim. Komunisté jsou největší zločinci, kteří po planetě kdy chodili, jsou to vrazi několika stovek miliónů lidí. Obsah celého trestního oznámení najdete v článku, jako odkazy ke stažení, abyste mohli stejné sami podat. Není možné takové nelidské kreatury tolerovat.

Věc: Trestní oznámení

Ve smyslu ust. § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podávám tímto trestní oznámení na paní Mgr. Martu Semelovou, nar. 1. března 1960, poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 s poslaneckou kanceláří na adrese Politických vězňů 1531/9, 111 21 Praha 1 pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán přečin nebo trestný čin podle ust. § 405 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, dále pak ust. § 403 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, kdy skutkovou podstatu naplnila podle ust. § 403 zákona č. 40/2009 Sb. odst. 2, písm. a, b.

Odůvodnění podání trestního oznámení:

Dne 24. 2. 2012, na Olšanských hřbitovech, na adrese Vinohradská 1835/153, 150 00 Praha 5- Žižkov,u hrobu Klementa Gottwalda, přibližně po 14 hodině přednesla paní Mgr. Marta Semelová projev k výročí násilného nedemokratického komunistického puče projev tohoto znění:

“Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážení spoluobčané, jako každý rok jsme se dnes sešli, abychom si připomenuli významné výročí únoru 1948. Datum, které je symbolem nové etapy naší historie, jež znamenala sociální jistoty pro každého, rozvoj průmyslu a zemědělství, které k nám přijížděli obdivovat zahraniční odborníci, stejně jako kvalitní bezplatný systém vzdělávání či zdravotnictví. Růst ekonomiky, bytová výstavba, dostatek jeslí a mateřských škol, dostupná kultura. To byla 41letá historie, jíž dal impuls únor 1948 a vláda Klementa Gottwalda.

Na první místo se dostal člověk a jeho důstojný život. Ne peníze, moc, sobectví a tvrdé lokty, jak je tomu dnes. Socialistická společnost dala každému práci a domov. Na rozdíl od dnešního kapitalismu, který nechá umírat žebráky a bezdomovce na ulici a na svědomí má milióny nezaměstnaných, doprošujících se o almužnu ministra Drábka.

Nemocní nemuseli stát před rozhodnutím, zda mají jít k lékaři a koupit si léky, nebo radši ušetřit peníze na zaplacení nájmu. Senioři měli jistotu, že tehdejší důchodový systém je nenechá padnout na kolena, studenti nebyli nuceni protestovat proti školnému. Únor 1948 a následující období 40 let nebylo zločinným režimem. Ten nastal až po listopadu 89. Tehdy důstojnost nahradilo ponížení, strach z nezaměstnanosti a obavy z toho, že díky stále většímu zdražování všech základních životních potřeb se rodina zadluží a přijde exekutor, který jim sebere všechno, co mají.

Takzvaná daňová, zdravotní, sociální a důchodová reforma dostává totiž většinu lidí této země na či pod hranici chudoby. Na úkor této většiny si užívají novodobí zbohatlíci a manažeři podniků, z nichž mnohé dávno dovedli ke krachu. Pohádkové odměny se rozdávají kamarádíčkům na ministerstvech, zatímco běžný občan živoří. Zisky jdou do zahraničí, do soukromé sféry a bank. Obrovský majetek, který patří nám všem, rozdává Nečasova vláda církvi.

Členové vlády oceňují vrahy a převracejí všechny hodnoty lidstva. Jen aby lidé nevyšli do ulic v takové síle, jako tomu bylo v únorových dnech 1948. Já osobně jsem však přesvědčena o tom, že lidé nejsou slepí. Že si nenechají na sobě donekonečna takříkajíc dříví štípat a že se blíží doba, kdy tomu všemu řeknou dost.”

Čímž se dopustila protiprávního a trestního jednání, trestního činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle ust. odst. 1, § 403 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů -kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, tento čin spáchala veřejně před skupinou cca 30 osob a za předpokladu účastí médií, tedy naplnila skutkovou podstatu podle ust. odst. 2, písm. a, § 403 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem – dále jako členka Komunistické strany Čech a Moravy, tudíž dále naplnila skutkovou podstatu podle ust. odst. 2, písm. b, § 403 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.

Dále svým jednáním naplnila skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle ust. § 405 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, jelikož podle zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu, režim mezi léty 1948 a 1989, tyto rysy naplňoval.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, že tímto jednáním byly naplněny skutkové podstaty trestných činů výše uvedených.

Žádám tímto, abyste mě ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení tohoto trestního oznámení vyrozuměli o přijatých opatřeních a o stavu věci.

Odkazy ke stažení vzorů trestního oznámení, stačí vyplnit oznamovatele a zaslat, jeden vzor je na podání datovou schránkou, druhý na podání listovně: